Aanvragen

Aanvragen

Partner, ouder of testament

De overledene is uw partner of uw ouder en/of u staat in het testament

€ 298,-

Voor familie

De overledene is uw broer, zus of kind
Geen testament

€ 428,-

Het aanvragen van een verklaring van erfrecht is eenvoudig en de akte kan snel gemaakt worden. De verklaring van erfrecht is noodzakelijk in de volgende gevallen:

  • een instantie zoals een bank heeft erom gevraagd
  • de overledene bezat onroerend goed
  • het is onduidelijk wie de erfgenamen zijn.

U hoeft dus niet na ieder overlijden verplicht een verklaring van erfrecht op te laten stellen. Als niemand erom vraagt dan is het niet nodig. De erfgenamen regelen dan helemaal zelf de afhandeling van de nalatenschap.

De banken hebben onderling een richtlijn opgesteld wanneer zij een verklaring vragen en wanneer niet. Dit is een richtlijn en dus kunnen banken daarvan afwijken. De bank heeft een verklaring van erfrecht nodig om zeker te weten aan wie zij moet betalen.

Kadaster vraagt er om. Om de eigendom in het kadaster te wijzigen is een verklaring van erfrecht noodzakelijk. Het kadaster weet wel dat de eigenaar is overleden. Het kadaster weet echter niet wie de nieuwe eigenaren zijn. Een juiste vermelding van de eigendom is noodzakelijk om het onroerend goed te kunnen verkopen.

Wat doet de notaris?

Het opstellen van een verklaring van erfrecht kan uitsluitend door een notaris plaatsvinden. De werkzaamheden van de notaris zijn erop gericht om vast te stellen wie de erfgenamen zijn van de overledene. Naar gelang de situatie verschillen de werkzaamheden. Bij het aanvragen van de verklaring heeft u al de eerste gegevens aangeleverd.

aanvragen
  1. De notaris onderzoekt of er een testament is en wat de laatste versie is.
  2. Is er een testament dan vraagt de notaris dat op en zal dit testament nu inhoudelijk beoordelen.
  3. De notaris onderzoekt in de openbare registers of de overledene kinderen had en/of een partner. Soms kan dit onderzoek online, soms moet de gemeente dit met de hand uitvoeren.
  4. Zijn er geen kinderen en/of partner, of is er al een kind eerder overleden? De notaris gaat nu op onderzoek naar andere erfgenamen. Dit onderzoek kan heel uitgebreid worden. Bijvoorbeeld naar broers en zussen, die mogelijk zelf ook al overleden zijn.
  5. Staat vast wie de erfgenamen zijn, dan vraagt de notaris ieder van hen of zij de erfenis willen aanvaarden. Dat moet expliciet en eenduidig aan de notaris worden verklaard.
  6. Als alle onderzoeken gereed zijn stelt de notaris de verklaring van erfrecht op en stuurt die aan de contactpersoon. Eventueel schrijft de notaris de akte ook nog in bij het kadaster.

Verschillende standaard tarieven

Zoals hiervoor beschreven zijn de werkzaamheden niet altijd gelijk. Voor u is het wel zo prettig als u vooraf weet waar u aan toe bent. Wij schrijven geen uren, zoals notarissen vaak doen. Dus hebben wij verschillende vaste tarieven. Dat zijn enkele tarieven voor verschillende verklaringen van erfrecht en vaste tarieven voor veel voorkomende bijkomende kosten.

Liever verklaring van executele

Een benoeming tot executeur kunt u verwerken in een verklaring van erfrecht. Dan staat er naast wie de erfgenamen zijn ook vermeld wie de executeur is en dus bevoegd te handelen. Het is ook mogelijk een losse verklaring van executele op te stellen. Dat aanvragen en verwerken gaat vaak sneller dan een verklaring van erfrecht en het is iets goedkoper. Banken accepteren deze verklaring van executele soms in plaats van een verklaring van erfrecht. U maakt een verklaring van executele snel en voordelig via onze andere website.

Partner, ouder of testament

De overledene is uw partner of uw ouder en/of u staat in het testament

€ 298,-

Voor familie

De overledene is uw broer, zus of kind
Geen testament

€ 428,-