Kennisbank

Altijd een notaris nodig?

Kan alleen een notaris een verklaring van erfrecht afgeven?

Ja, een verklaring van erfrecht moet altijd door een notaris zijn opgesteld. Dat is in 1992 nadrukkelijk in de wet opgenomen. De verklaring van erfrecht geeft zekerheid voor de erfgenamen, schuldeisers en andere belanghebbenden.

Altijd een notaris nodig voor een verklaring van erfrecht?

notaris

Ja, sinds 1992 is uitdrukkelijk in de wet opgenomen dat alleen een notaris een verklaring van erfrecht kan afgeven. Voor die tijd was dat wel gebruikelijk, maar stond er niets over in de wet.

U kunt zelf die notaris kiezen.

De inhoud van de verklaring zal identiek zijn bij iedere notariaat. U hoeft dus zeker niet naar de plaatselijke notaris of naar degene die het testament heeft opgesteld. De verschillen zitten in de prijs en ervaring. Wij doen het veel, vaak en efficiënt. Dat verklaart waarom het bij ons stukken voordeliger is dan bij een collega. Wij hebben het proces grotendeels geautomatiseerd.

Verklaringvanerfrecht.nl is een initiatief van Notariële Diensten in Woerden samen met enkele notariaten. U bent daarmee verzekerd van een gezamenlijke specifieke werkervaring van meer dan 100 jaar. Een van de notarissen gaat uw verklaring van erfrecht dan ook afgeven en ondertekenen.

Waarom is een testament niet voldoende?

De erflater kan een testament hebben opgesteld. Hierin staat dan wie de erfgenamen zijn. Toch kan de bank of een verzekeringsmaatschappij om een verklaring van erfrecht vragen. Dat is omdat zij het testament niet kunnen beoordelen en niet kunnen onderzoeken of de erfgenamen die in het testament staan, nog in leven zijn. Daarnaast controleren zij ook niet of het testament, het laatste testament van de overledene is.

De notaris onderzoek wat het laatste testament is en beoordeelt deze. Hij kijkt wie er tot erfgenamen zijn benoemd. Vervolgens gaat hij of zij onderzoeken of deze personen nog in leven zijn en of zij dus nog kunnen erven. Als dat niet het geval is, moet er worden gekeken of er sprake is van plaatsvervulling. Dat kan alleen de notaris uitzoeken, en hij of zij kan dan de verklaring van erfrecht opstellen.

Is er geen testament? Dan is het versterferfrecht van toepassing. Dat houdt in dat de partner en kinderen erfgenamen zijn. Zijn die er niet? Dan gaat de erfenis naar de ouders en broers en zussen. En zo door.

Belang verklaring van erfrecht

In de wet is geregeld dat de belanghebbenden ervan uit kunnen gaan dat de verklaring juist is. Daarom vraagt de bank of verzekeringsmaatschappij om zo’n verklaring. Zij weten dan zeker dat zij een eventueel banktegoed of verzekeringsuitkering aan de juiste persoon uitkeren.

Stap 1: vul de intake in
Stap 2: online informatie uitwisselen
Stap 3: betaal en ontvang
VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl