In de familie is ruzie over de erfenis, wat nu?

Situatie

Langstlevende ouder overlijdt, laat vier kinderen na en heeft geen testament. De bank vraagt om een verklaring van erfrecht, zodat de erfgenamen over de bankrekeningen kunnen beschikken. Voor afgifte van de verklaring van erfrecht is nodig dat alle vier de kinderen een handtekening zetten onder de verklaring van aanvaarding van de nalatenschap. Een van de kinderen weigert echter een handtekening te zetten. Dit is natuurlijk erg vervelend, want de verklaring van erfrecht kan nu niet worden afgegeven.

En nu? De overige drie erfgenamen kunnen bijvoorbeeld de kantonrechter vragen aan de erfgenaam die weigert een termijn te stellen waarin hij/zij zich moet uitlaten over de wijze van aanvaarden. Dit vonnis moet worden betekend door de deurwaarder en worden ingeschreven bij het boedelregister. Laat de erfgenaam de termijn verlopen, dan wordt hij/zij geacht de erfenis zuiver te aanvaarden. De termijn kan op verzoek van de weigerende erfgenaam een of meerdere malen worden verlengd.

Oplossing

Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Als de overledene een testament gemaakt had met benoeming van een executeur-afwikkelingsbewindvoerder, dan had er door de notaris een verklaring van executele-afwikkelingsbewind opgemaakt kunnen worden waarvoor de handtekening van de erfgenamen niet nodig is. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft namelijk bijzonder uitgebreide bevoegdheden waardoor hij zonder medewerking van de kinderen de nalatenschap kan afwikkelen en verdelen.

Bereken wat voor u de kosten zijn voor een verklaring van erfrecht

De meest eenvoudige manier om een verklaring van erfrecht aan te vragen. Doorgaans veel goedkoper dan de plaatselijke notaris.

stuur e-mail

Heeft u een vraag?

Voor vragen kunt u bij ons via
het contactformulier terecht.

Stuur e-mail