Intrekken boedelvolmacht

Kan ik een afgegeven boedelvolmacht weer intrekken?

Ja, degene die de volmacht heeft gegeven kan deze ook weer intrekken. Degene die de volmacht heeft ontvangen kan ook besluiten om deze niet te aanvaarden.

Boedelvolmacht intrekken

intrekken

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid om namens u te handelen. Het kan voorkomen dat u deze volmacht weer wilt intrekken. Als u een boedelvolmacht heeft afgegeven kunt u deze altijd weer intrekken. Het is wel verstandig om dit schriftelijk te doen en te versturen naar degene die de volmacht heeft ontvangen.

Voorbeeld

Een alleenstaande man komt te overlijden. Hij heeft geen testament en geen (klein)kinderen. De notaris werd ingeschakeld omdat er een verklaring van erfrecht moest worden afgegeven en de in leven zijnde broers en zusters gingen met elkaar in overleg wie van hen een volmacht zou moeten krijgen voor de afwikkeling van de nalatenschap. Een van de erfgenamen kreeg de volmacht, maar diegene werd al snel verweten dat er geen informatie werd gegeven aan de anderen over wat de gevolmachtigde allemaal aan het doen was. De ruzie liep zo hoog op dat uiteindelijk door één of meer van de erfgenamen de volmacht weer werd ingetrokken. De gevolmachtigde kon daardoor niet meer namens hen handelen.

Oplossing

Een heleboel gedoe en veel onnodige kosten welke makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Als de overledene een executeur had benoemd, had de executeur de erfenis kunnen afhandelen. De executeur heeft geen toestemming van andere erfgenamen nodig om de erfenis af te kunnen handelen.

VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl