Kennisbank

Waar wordt een testament bewaard?

Waar bewaar ik het testament?

Als u een testament heeft opgesteld bij de notaris, ontvangt u hier een afschrift van. Het originele document blijft bij de notaris in de kluis. Dat wordt door de notaris bewaard. Mocht u het afschrift kwijtraken, dan kunt u altijd een nieuwe opvragen bij de notaris.

Waar is het testament bewaard?

Aan het opstellen en bewaren van een testament zijn strikte regels verbonden. Een rechtmatig testament dat is opgesteld door te notaris moet bij het Centraal Testamentenregister (CTR) worden geregistreerd. Vervolgens bewaard de notaris het originele testament. De testateur, degene die het testament opstelt, ontvangt een afschrift van het testament. De testateur bewaard dit afschrift zelf.

Het Centraal Testamentenregister

bewaard

Alle testamenten die in Nederland worden opgemaakt, moeten door de notaris worden aangemeld bij een centraal register, het Centraal Testamentenregister (CTR). Let wel: de notaris geeft niet de inhoud van het testament door; die moet geheim blijven. De notaris hoeft alleen maar door te geven dat door een bepaalde persoon op een bepaalde dag een testament bij hem is gemaakt.

Het origineel blijft dan bij de notaris. Zolang de testateur nog in leven is kan niemand het testament opvragen bij het CTR. Nadat de testateur is overleden kunnen de nabestaanden bij het CTR navragen of er een testament is.

Verplichtingen notaris m.b.t. de verklaring van erfrecht

Na iemands overlijden is iedere notaris die met de afgifte van de verklaring van erfrecht wordt belast, verplicht inzage te nemen in het CTR om te achterhalen of de overledene een testament had gemaakt en zo ja, waar het laatste testament is opgemaakt. Op die manier bestaat de zekerheid dat een in Nederland opgemaakt testament uiteindelijk na het overlijden bekend wordt.

Register voor codicillen

Voor codicillen bestaat niet een soortgelijk register, zodat het risico bestaat dat een codicil niet wordt gevonden of zelfs onbedoeld ‘verdwijnt’.

Kan ik zelf het testament van iemand anders opvragen?

Wanneer u het testament van iemand wilt opvragen kunt u bij het CTR eerst nagaan of er een testament is opgesteld. Bij het CTR staat tevens geregistreerd welke notaris dit testament heeft opgesteld. U kunt het testament vervolgens opvragen bij desbetreffende notaris. De notaris zal dit echter alleen vrijgeven wanneer u daadwerkelijk hiertoe bevoegd bent. Wanneer blijkt dat u geen recht op inzage heeft, kunt u het testament niet opvragen.

Let op! U kunt het testament alleen opvragen van iemand die al is overleden.

Testament in het buitenland

In verschillende ons omringende landen kent men soortgelijke registers voor testamenten. Het is echter niet uit te sluiten dat een testament dat in het buitenland is opgemaakt uiteindelijk niet bekend wordt.

VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl