Kennisbank

Wat gebeurt er als de overledene schulden had?

Schulden bij overlijden

Wanneer iemand overlijdt gaan zijn of haar bezittingen én schulden naar de erfgenamen. Dit gebeurt volgens het testament of, wanneer dit niet aanwezig is, volgens de wettelijke verdeling. Afhankelijk van hoe u de erfenis aanvaardt, wordt u wel of niet aansprakelijk gesteld voor de schulden van de overledene.

Schulden bij zuivere aanvaarding van de nalatenschap

Als u als erfgenaam de erfenis zuiver aanvaardt, bent u altijd met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de betaling van de schulden die tot de nalatenschap behoren, ook als deze groter zijn dan de daartoe behorende bezittingen.

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden per 1 september 2016

Als erfgenaam kunt u maar één keer kiezen of u de erfenis zuiver aanvaardt, beneficiair aanvaardt of verwerpt. Heeft u de erfenis aanvaard en blijkt achteraf dat de overledene meer schulden had dan verwacht, dan kunt u niet op uw keuze terugkomen. De nieuwe wet kent één uitzondering. De erfgenaam kan de rechter vragen of hij/zij de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden als de overledene schulden had die niet uit zijn/haar administratie blijken, zodat de erfgenaam de schulden niet uit eigen zak hoeft te betalen. Deze schulden worden ‘onverwachte schulden’ genoemd.

Schulden bij beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap

U heeft ook de mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden. U bent dan alleen aansprakelijk voor schulden voor zover deze kunnen worden voldaan uit de bezittingen die tot de nalatenschap behoren. Het is daarvoor noodzakelijk een verklaring van beneficiaire aanvaarding af te (laten) leggen bij de griffie van de rechtbank.

Over welke schulden hebben we het eigenlijk?

Alle verplichtingen die bestaan op het moment van overlijden zullen door de erfgenamen moeten worden voldaan, als zij zuiver aanvaarden. Het gaat hier onder andere over belastingschulden, schadeclaims, leningen die moeten worden terugbetaald en bijvoorbeeld openstaande energienota’s.

Schulden overledene opvragen

Om erachter te komen of de overledene (grote) schulden had, kunt u een uittreksel van het Bureau Krediet Registratie (BKR) opvragen bij de bank van de overledene. De bank zal u vragen om een verklaring van erfrecht alvorens u inzicht in deze gegevens te bieden.

Laat u goed voorlichten!
Het is van groot belang om eerst goed na te denken en u voor te laten lichten voordat u besluit een nalatenschap te aanvaarden. Onze erfrechtspecialisten kunnen u volledig over informeren over de verschillende wijzen van aanvaarden van een nalatenschap en de risico’s daarvan. Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag.

Voorbeeld I:
Een onverwachte nalatenschap, wie droomt er niet van? Er ligt een brief op de deurmat van een notariskantoor en u krijgt te horen dat er een ver familielid is overleden en dat u één van de erfgenamen bent. Toch is het verstandig niet te snel toe te happen, u eerst goed te beraden voordat u een besluit neemt om een nalatenschap te gaan aanvaarden. Het lijkt zo ideaal, maar u kende de overledene niet dus u kende ook zijn inkomsten- en uitgavenpatroon niet. Laat u daarom vooraf eerst goed voorlichten welke risico’s er aan het ‘zomaar’ aanvaarden van een nalatenschap zijn verbonden.

Voorbeeld II:
Een addertje onder het gras.. Stel dat een ondernemer overlijdt. Het kan zijn dat de ondernemer jarenlang op grote voet leefde en daarmee de buitenwereld liet geloven dat hij zeer vermogend was terwijl er binnen het bedrijf grote schulden bestaan. Of dat zijn vermogen voor het grootste gedeelte uit aandelen bestaat. Mochten de aandelen na zijn overlijden plotseling in waarde dalen, dan zit er dus minder in de nalatenschap dan u in eerste instantie had gedacht. Voorts kan het ook nog zo zijn dat er een belastingaanslag komt of er schadeclaims blijken te zijn. Laat u daarom vooraf eerst goed voorlichten welke risico’s er aan het ‘zomaar’ aanvaarden van een nalatenschap zijn verbonden.

Nog meer vragen?

Wij kunnen u begeleiden bij telefonische aanvragen.

Bel mij terug