Kennisbank

Wat is een apostille?

Wat is een apostille?

Een apostille is een legalisatie. In de apostille wordt bevestigd dat een bepaalde persoon een document in een bepaalde hoedanigheid heeft ondertekend.

Definitie

apostille

Een apostille is een vereenvoudigde legalisatie in de vorm van een verklaring van de rechtbank. Daarin wordt bevestigd dat een bepaalde persoon het betreffende document in een bepaalde hoedanigheid (bijvoorbeeld als beëdigd vertaler of notaris) heeft ondertekend.

De apostille wordt erkend door de landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag
(Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents). Er treden nog steeds nieuwe landen toe tot dit verdrag. Door deze landen worden verder geen formaliteiten vereist ter legalisatie van een akte of vertaling. Apostilles kunnen in het Nederlands, Engels en Duits worden opgesteld.

Wanneer heb het nodig?

In verschillende situaties kan het nodig zijn om een apostille aan te vragen. Wanneer bijvoorbeeld uit de verklaring van erfrecht blijkt dat er buitenlandse erfgenamen zijn, moet de verklaring van erfrecht worden vertaald en door de buitenlandse erfgenaam worden ondertekend. Vraag je een verklaring van erfrecht via ons aan? Dan is dat niet nodig. Wij kunnen de documenten legaliseren via een videogesprek.

De apostille maakt de behandeling van de nalatenschap in landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag eenvoudiger. Een beëdigd vertaler mag de verklaring van erfrecht vertalen, waarna met een apostille wordt bevestigd dat het betreffende document rechtmatig is ondertekend.

Hoe vraag ik een apostille aan?

De manier waarop u een apostille aanvraagt, verschilt per rechtbank. Ga daarom eerst na waar u de apostille voor de verklaring van erfrecht wilt opvragen. In de meeste gevallen kunt u de apostille zowel persoonlijk als schriftelijk (per post) aanvragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van uw rechtbank.

VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl