Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Hoe weet ik of er een testament is?

Hoe weet ik of er een testament is?

Alle testamenten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Nadat iemand is overleden kunt u (kosteloos) bij het CTR navragen of er een testament is opgesteld.

Aanmelding Centraal Testamentenregister

Zodra een notaris een testament passeert (ondertekent), zal hij dit moeten melden bij het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag. Op deze manier kan eenvoudig worden teruggevonden of er een testament is opgesteld en bij welke notaris het testament ligt. U kunt ook eenvoudig zelf controleren of er een testament was bij het CTR. Let wel op, dat kan pas nádat iemand is overleden. Het is geen vereiste om bij ons een verklaring van erfrecht op te vragen. Wij controleren het namelijk ook altijd zelf nog.

hoe weet

Voordat een verklaring van erfrecht wordt opgesteld, zal de notaris daarom bij het Centraal Testamentenregister informeren of er op naam van de overledene een testament bekend was. Deze informatie ontvangen wij meestal direct online. Als er een testament is opgemaakt, vragen wij een kopie daarvan op bij de erfgenamen. Als zij het testament niet in hun bezit hebben kunnen wij het ook opvragen bij de notaris die het heeft gepasseerd.

Testament voor iemand met een buitenlandse nationaliteit

Hoe weet ik of iemand een testament in het buitenland heeft opgesteld? In verschillende andere landen kent men overigens een vergelijkbaar systeem zoals in Nederland. Heeft de overledene een buitenlandse nationaliteit en/of heeft hij/zij gedurende langere tijd in het buitenland gewoond? Bestaat er een redelijk vermoeden dat hij/zij daar een testament heeft gemaakt? Dan kan tevens bij het Centraal Testamentenregister van het betreffende land worden geïnformeerd of daar een testament bekend is.

Dit is niet altijd eenvoudig. Want niet elk land heeft een systeem waarin de testamenten netjes worden opgeslagen. Het is eenvoudiger als de erflater de erfgenamen op de hoogte had gesteld van het testament in het buitenland en hen eventueel een kopie had overhandigd.

Verschillende testamenten

Ieder testament staat ingeschreven in het CTR. Ook documenten die op enige andere manier een bepaling hebben die van belang is na overlijden staan daar ook. Denk bijvoorbeeld aan de intrekking van een testament, of een samenlevingscontract. Soms staan er ook bepaalde schenkingsaktes ingeschreven. Onze juristen kunnen dat aan de hand van de inschrijving beoordelen. Daarop vragen zij deze documenten bij u op. Dat kunnen dus onder omstandigheden ook andere documenten zijn dan alleen een testament.

Onbekende documenten

Wij melden het bestaan van een testament of een ander document dat van belang is. U had geen idee van het bestaan van dat document. Wat nu? Om te beginnen kunt u nu gericht zoeken naar dat testament.

Bij het verzoek geven wij ook aan welke notaris dat document heeft opgesteld en bij welke notaris dat nu ligt. U kunt het dan opvragen bij die notaris. Die zal er wel een vergoeding voor vragen. Komt u er niet zelf uit? Wij kunnen het ook doen, maar zullen daar wel een vergoding voor rekenen. Die is nog iets hoger, wij moeten namelijk ook de notaris betalen en hebben ook onze eigen kosten voor de werkzaamheden.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl