Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Wat is het verschil tussen een testament en een verklaring van erfrecht?

Wat is het verschil?

Een testament is opgesteld vóór het overlijden. Het bevat de wensen van de erflater. De verklaring van erfrecht maakt de notaris dan ná het overlijden. Daarin staat wie de erfgenamen zijn. De verklaring is dus de uitleg achteraf van het testament. Deze verklaring wordt opgevraagd door de erfgenamen. Een verklaring van erfrecht kan ook worden opgesteld als er geen testament is.

Verschillen tussen een testament en verklaring van erfrecht

Een testament en een verklaring van erfrecht hebben beiden betrekking op de erfenis van de overledene. Deze twee notariële akten zijn echter niet hetzelfde. De enigste overeenkomst is dat ze beide door de notaris worden opgesteld.

Het testament

In het testament staat beschreven wat er moet gebeuren met de nalatenschap. Het gaat daarbij onder andere over wie welke delen van de erfenis ontvangen en wie over de verdeling van de nalatenschap mag beschikken. Het testament is opgesteld door de erflater vóór het overlijden.

De dingen die in het testament zijn opgenomen mogen echter niet zomaar worden uitgevoerd door iemand. Hiervoor is een verklaring van erfrecht nodig.

Een testament staat ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Een verklaring van erfrecht niet. De verklaring wordt ingeschreven in het boedelregister van de rechtbank.

verschil

De verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin is opgenomen of de overledene persoon een testament heeft gemaakt, wie de erfgenamen van de overledene zijn en wie van de erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. De erfgenamen kunnen zo hun recht op de nalatenschap aantonen.

De verklaring van erfrecht wordt opgevraagd door de erfgenamen bij een notaris. De erflater kan dit niet vóór het overlijden laten opstellen.

Kortom: Om aan te tonen dat u daadwerkelijk de in het testament benoemde erfgenaam bent, heeft u een verklaring van erfrecht nodig. Als u een verklaring van erfrecht opvraagt is het niet verplicht dat er een testament aanwezig is. Een verklaring van erfrecht kan ook worden opgevraagd zonder testament.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl