Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Wanneer moet ik betalen?

Wanneer moet ik de notaris betalen?

U betaalt de verklaring van erfrecht op het moment dat de notaris deze heeft beoordeeld en goed bevonden. Op dat moment ontvangt u een factuur en een betaalverzoek. Zodra het geld bij ons binnen is, wordt de verklaring gepasseerd.

Wanneer moet ik de verklaring van erfrecht betalen?

betalen

Pas op het moment dat de verklaring van erfrecht in concept gereed is krijgt u een factuur. Alle onderzoeken zijn dan gedaan en van alle betrokken personen zijn de gegevens en posities bekend. Aan de hand van de onderzoeken die wij hebben verricht stellen wij de concept akte op. Het dossier is dan helemaal compleet. Direct na betaling passeert de notaris de verklaring. Dat is binnen drie werkdagen nadat u de betaling heeft gedaan. U hoeft dus niet vooruit te betalen.

Zijn er bijkomende kosten voor een verklaring van erfrecht?

De kosten voor een verklaring van erfrecht, ook wel akte van erfrecht genoemd, staan beschreven op de website. De prijzen die u op de site zien zijn “all in” er zijn dus geen onverwachte kosten. Mochten wij constateren dat er een testament is, en u had opgegeven van niet? Dan komen de kosten voor het beoordelen en eventueel het opvragen er nog bij.

Uitsplitsing

Het notarieel honorarium (het tarief) staat vast en kunt u op onze website zien. Ook betaalt u een bedrag in verband met de verplichte bijdrage aan het Kwaliteitsfonds Notariaat (dit is reeds inbegrepen in het tarief dat u op de website ziet).

Als de verklaring ingeschreven moet worden in het Kadaster rekenen wij daar ook een vaste prijs voor. U kunt dat direct opgeven aan het begin. Het kan ook zijn dat wij bij een eerste controle ontdekken dat een woning niet goed in het Kadaster op naam staat. Dat melden wij u en het staat u dan vrij om een aanvullende opdracht te verlenen.

Soms moet er een extern onderzoek gedaan bij de gemeente. Is dat het geval dan melden wij dat ook direct. De kosten verschillen enorm per gemeente. Ook kan een gemeente de tarieven verhogen. Wij rekenen daarom een vast bedrag en nemen het risico van u over.

Stap 1: vul de intake in
Stap 2: online informatie uitwisselen
Stap 3: betaal en ontvang
Wij zijn een dienst van vaarwel.nl