Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Wat is legalisatie en hoe regel ik de legalisatie van de handtekening?

Wat is legalisatie?

Legalisatie is een verklaring van de notaris, of een andere functionaris, dat de handtekening onder een document door u gezet is. Tegelijk is vastgesteld dat u zich daar heeft gelegitimeerd met een geldig ID bewijs. Op deze manier kunt u een document ondertekenen en staat vast dat het uw handtekening is.

Legalisatie van de handtekening

Bij het legaliseren van een handtekening stelt de notaris vast dat de handtekening die gezet is, uw handtekening is. Dit is belangrijk bij het ondertekenen van een akte. Dan staat met zekerheid vast dat u zelf de akte heeft ondertekend en niet iemand anders. Door het legaliseren van de handtekening kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van de handtekening.

Het ouderwets legaliseren van een handtekening is niet altijd meer nodig. Voor de verklaring van erfrecht hebben wij de mogelijkheid om dit helemaal online via iDIN te doen. Dit gaat via uw bank. Wij kunnen bij de bank een bevestiging krijgen van het feit dat u degene bent die u zegt dat u bent. Deze werkwijze is veilig, snel en helemaal gratis. Wij rekenen niets voor de legalisatie via iDIN, omdat wij ook sneller door het proces gaan. De kosten nemen wij dus voor onze rekening.

Heeft u geen Nederlandse bankrekening? Dan is het ook mogelijk om uw handtekening te legaliseren bij een gemeente in Nederland of bij een notariskantoor.

Lees ook: Online of moet ik naar een notariskantoor?

legalisatie

Hoe werkt de legalisatie van de handtekening?

Als u geen gebruik wil of kunt maken van iDIN, dan is het mogelijk om uw handtekening bij een notaris of op het gemeentehuis te legaliseren. De legalisatie vindt plaats doordat de notaris of de gemeenteambtenaar een verklaring plaatst onder uw handtekening. Daarin verklaart deze uw handtekening voor echt. De verklaring gaat vergezeld van een handtekening en ambtsstempel.

Neem ook een geldig ID-bewijs mee naar het notariskantoor of gemeentehuis Dit kan een paspoort zijn, een identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument.

Legalisatie door de notaris is geregeld in artikel 52 van de Wet op het Notarisambt.

Wie kan een handtekening legaliseren?

Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Het kan ook bij een gemeente. Een notaris kan daarvoor (forse) kosten in rekening brengen. Het is daarom raadzaam dat vooraf bij de notaris na te vragen. Legalisatie van uw handtekening is altijd nodig in het geval er een volmacht nodig is voor de verkoop van onroerend goed.

De legalisatie van uw handtekening houdt dus in dat u naar een plaatselijke notaris of gemeente gaat en ter plekke uw handtekening onder het document zet. Dit onder toeziend oog van de notaris of ambtenaar van de gemeente.

Legaliseren buiten Nederland

Wanneer u in het buitenland uw handtekening onder het document laat legaliseren, is de
verdere inhoud van het document niet van belang voor de notaris of gemeentelijke
ambtenaar. Dit is omdat het puur om de legalisatie van de handtekening onderaan het document gaat. De notaris of gemeentelijke ambtenaar hoeft dus enkel een verklaring af te leggen dat het uw handtekening is die onder het document komt te staan.

Het is wel een heel gedoe meestal. U moet naar een lokale notaris of naar een consulaat. Dat kan behoorlijk wat tijd kosten. Speciaal voor erfgenamen in het buitenland hebben wij in overleg met onze notarissen een alternatief ontwikkeld. Met een videoverbinding en een vast protocol kunnen wij u online helpen. U moet onder andere tijdens de bespreking het document ondertekenen, terwijl wij een opname daarvan in het dossier opslaan. Let op: deze dienst bieden wij uitsluitend aan voor klanten die via ons een verklaring van erfrecht opstellen. Wij kunnen geen andere documenten voor andere notarissen op deze manier ondertekenen.

Veen Nederlanders wonen buiten Nederland en ontvangen een erfenis uit Nederland. Het is voor die mensen van belang dat er ook voor hen een eenvoudige oplossing is.

Je kunt ook werken met een apostille. Een apostille is een vereenvoudigde legalisatie in de vorm van een verklaring van de rechtbank. Daarin wordt bevestigd dat een bepaalde persoon het betreffende document in een bepaalde hoedanigheid (bijvoorbeeld als beëdigd vertaler of notaris) heeft ondertekend.

Waarom legaliseren van uw handtekening?

Bij het ondertekenen van een akte is het van belang dat met zekerheid vaststaat dat u zelf de akte heeft ondertekend. Door het legaliseren van de handtekening kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening.

Kosten legalisatie handtekening

Het kan zijn dat een legalisatie van uw handtekening kosten met zich meebrengt. Het is
raadzaam om de kosten vooraf bij uw notaris of gemeente op te vragen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. De kosten bij de gemeenten zullen in de meeste gevallen lager zijn dan bij een notaris.

Voor de videoverbinding met het buitenland rekenen wij ook een vergoeding. Het kost ons namelijk relatief veel tijd. In plaats van geheel geautomatiseerd moet nu een medewerker van ons kantoor de legalisatie uitvoeren. Het is nog altijd stukken goedkoper dan het zelf te gaan regelen.

Stap 1: vul de intake in
Stap 2: online informatie uitwisselen
Stap 3: betaal en ontvang
Wij zijn een dienst van vaarwel.nl