Kennisbank

Wat is legalisatie en hoe regel ik de legalisatie van de handtekening?

Wat is legalisatie?

Legalisatie is een verklaring van de notaris, of een andere functionaris, dat de handtekening onder een document door u gezet is. Tegelijk is vastgesteld dat u zich daar heeft gelegitimeerd met een geldig ID bewijs. Op deze manier kunt u een document ondertekenen en staat vast dat het uw handtekening is. Met een legalisatie kunt u ook een volmacht geven om een document namens u te ondertekenen zonder dat u in persoon bij de notaris komt die dat document opstelt.

Legalisatie van de handtekening

Bij het legaliseren van een handtekening stelt de notaris vast dat de handtekening die gezet is, uw handtekening is. Dit is belangrijk bij het ondertekenen van een akte. Dan staat met zekerheid vast dat u zelf de akte heeft ondertekend en niet iemand anders. Door het legaliseren van de handtekening kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van de handtekening.

Het legaliseren van een handtekening is niet altijd nodig. Voor de verklaring van erfrecht hebben wij de mogelijkheid om dit via iDIN te doen. Dit gaat via uw bank. Wij kunnen bij de bank een bevestiging krijgen van het feit dat u degene bent die u zegt dat u bent. Heeft u geen Nederlandse bankrekening? Dan is het ook mogelijk om uw handtekening te legaliseren bij een gemeente in Nederland of bij een notariskantoor. Woont u in het buitenland, dan kunnen wij dit via een videoverbinding regelen.

Lees ook: Online of moet ik naar een notariskantoor?

legalisatie

Hoe werkt de legalisatie van de handtekening?

Als u geen gebruik wil of kan maken van iDIN, dan is het mogelijk om uw handtekening bij een notaris te legaliseren. De legalisatie vindt plaats doordat de notaris een verklaring plaatst onder uw handtekening. Daarin verklaart de notaris uw handtekening voor echt. De verklaring van de notaris gaat vergezeld van zijn handtekening en ambtsstempel.

Neem ook een geldig ID-bewijs mee naar het notariskantoor. Dit kan een paspoort zijn, een identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument.

Legalisatie door de notaris is geregeld in artikel 52 van de Wet op het Notarisambt.

Wie kan een handtekening legaliseren?

Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Het kan ook bij een gemeente. Een notaris kan daarvoor kosten in rekening brengen. Het is daarom raadzaam dat vooraf bij de notaris na te vragen. Legalisatie van uw handtekening is altijd nodig in het geval er een volmacht nodig is voor de verkoop van onroerend goed of in het geval u in het buitenland woont.

De legalisatie van uw handtekening houdt dus in dat u naar een plaatselijke notaris of gemeente gaat en ter plekke uw handtekening onder het document zet. Dit onder toeziend oog van de notaris of ambtenaar van de gemeente.

Wanneer u in het buitenland uw handtekening onder het document laat legaliseren, is de
verdere inhoud van het document niet van belang voor de notaris of gemeentelijke
ambtenaar. Dit is omdat het puur om de legalisatie van de handtekening onderaan het document gaat. De notaris of gemeentelijke ambtenaar hoeft dus enkel een verklaring af te leggen dat het uw handtekening is die onder het document komt te staan.

Waarom legaliseren van uw handtekening?

Bij het ondertekenen van een akte is het van belang dat met zekerheid vaststaat dat u zelf de akte heeft ondertekend. Door het legaliseren van de handtekening kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening.

Kosten legalisatie handtekening

Het kan zijn dat een legalisatie van uw handtekening kosten met zich meebrengt. Het is
raadzaam om de kosten vooraf bij uw notaris of gemeente op te vragen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. De kosten bij de gemeenten zullen in de meeste gevallen lager zijn dan bij een notaris.

Stap 1: vul de intake in
Stap 2: online informatie uitwisselen
Stap 3: betaal en ontvang
VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl