Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Wie kan een verklaring van erfrecht aanvragen?

Wie mag een verklaring van erfrecht aanvragen?

Belanghebbenden kunnen een verklaring van erfrecht aanvragen. Dat zijn erfgenamen en de executeur, maar ook schuldeisers. Het is voldoende om één verklaring van erfrecht aan te vragen.

Wie kan een verklaring van erfrecht aanvragen?

Er zijn verschillende personen die de afgifte van een verklaring van erfrecht kunnen verlangen. Om een verklaring van erfrecht te kunnen opvragen moet u belanghebbende zijn. Deze personen vallen ruwweg te verdelen in twee categorieën:

wie
  1. iedereen die er belang bij heeft om te weten wie de erfgenamen van de overledene zijn (bijvoorbeeld: schuldeisers);
  2. iedereen die er belang bij heeft om aan derden aan te kunnen tonen dat hij over de nalatenschap van de overledene (of een deel daarvan) mag beschikken. Bijvoorbeeld: erfgenamen, legatarissen, de langstlevende echtgenoot/partner, een executeur, bewindvoerder of vereffenaar.

Het opstellen van één verklaring van erfrecht is voldoende. Deze hoeft niet per persoon opnieuw aangevraagd te worden, omdat in elke verklaring dezelfde conclusie staat. Indien een erfgenaam de verklaring van erfrecht aan bijvoorbeeld de bank of een schuldeisers overlegd, mag de bank of schuldeiser ervan uitgaan dat deze verklaring juist is. Dit is geregeld in de wet.

Aanvraag verklaring van erfrecht

Meestal wordt een verklaring van erfrecht aangevraagd door één van de erfgenamen. Bijvoorbeeld de langstlevende echtgenoot/partner, een van de kinderen, een broer of zus, etc. Zijn er meerdere erfgenamen bevoegd (bijvoorbeeld drie kinderen)? Dan zal vaak al vooraf overleg plaats hebben gevonden tussen de erfgenamen over wie van hen de financiële zaken mede ten behoeve van de anderen mag regelen. Die persoon zal dan ook meestal de notaris benaderen met de vraag om een verklaring van erfrecht op te stellen. De erfgenamen kunnen besluiten om een van hen een boedelvolmacht te verlenen. Dan is één van de erfgenamen bevoegd om de erfenis af te handelen. In de praktijk werkt dit veel sneller dan als alle erfgenamen gezamenlijk bevoegd zijn.

Het is echter ook mogelijk dat de langstlevende echtgenoot/partner over de nalatenschap mag beschikken, maar dat iemand anders (bijvoorbeeld één van de kinderen) namens hem/haar de notaris benadert.

Weten of u een verklaring van erfrecht kunt aanvragen?

Via onze website kunt u heel eenvoudig een aanvraag voor een verklaring van erfrecht doen. Wij kunnen de verklaring van erfrecht 100% online opstellen. U hoeft dus niet langs te komen op kantoor. U vult via deze website de gegevens van de overledene en de erfgenamen in. Ook vragen we of er een testament en/of onroerend goed is. Nadat u de aanvraag heeft ingediend houden wij u via de mail op de hoogte van de aanvraag. Als wij aanvullende stukken nodig hebben zullen wij dit ook via de mail opvragen. U ontvangt de verklaring van erfrecht digitaal.

Lees ook: Online of moet ik naar een notariskantoor?

Start de aanvraag

Stap 1: vul de intake in
Stap 2: online informatie uitwisselen
Stap 3: betaal en ontvang
Wij zijn een dienst van vaarwel.nl