Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Moet ik belasting betalen over de erfenis? (2024)

Moet ik belasting betalen over de erfenis?

In beginsel moet iedereen die iets erft daar belasting over betalen. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van hoeveel u erft en hoe hoog de vrijstelling is.

Erfbelasting betalen

Als u erfgenaam bent, en de erfenis aanvaardt, betaalt u daar erfbelasting over. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en uw verhouding met de overledene. Hoe u de erfbelasting berekent leest u in dit bericht.

belasting betalen

Vrijstellingen erfbelasting

In principe moet iedereen die iets erft daarover erfbelasting betalen. De erfgenamen, maar ook een legataris. Daarbij is over het eerste deel van de erfenis géén erfbelasting verschuldigd. Dit wordt ook wel de vrijstelling genoemd. Deze vrijstelling is vastgelegd door de Belastingdienst. De bedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. U gebruikt de vrijstelling van het jaar waarin de erflater is overleden.

In de erflater overleden in november 2023, en doet u aangifte in 2024? Dan gebruikt u de vrijstelling uit het jaar 2023.

Wie moet de aangifte erfbelasting doen?

In beginsel zijn alle erfgenamen verantwoordelijk voor de aangifte erfbelasting. Eén van de erfgenamen kan ook namens de andere erfgenamen aangifte erfbelasting doen. Die doet het dan in één keer. De erfgenamen kunnen ook ieder apart de aangifte doen.

Vaak verstuurt de Belastingdienst naar één van de erfgenamen de brief voor de aangifte. Meestal naar de oudste erfgenaam. Bijvoorbeeld naar het oudste kind.

Als u een legaat ontvangt, betaalt u daar ook erfbelasting over. Tenzij de erflater in het testament heeft opgenomen dat u het legaat ‘vrij van recht’ ontvangt. De erfgenamen zorgen dan voor de aangifte erfbelasting en dat de erfbelasting wordt afgedragen.

Als er een executeur is, is de executeur verantwoordelijk voor de aangifte erfbelasting. Op verklaringvanexecutele.nl vindt u meer informatie over de executeur en de erfbelasting.

Ik woon in het buitenland. Moet ik dan ook aangifte erfbelasting doen?

De Belastingdienst kijkt naar het land waar de overledene woonde, en niet naar het land waar de erfgenamen wonen. Woonde de erflater in Nederland, dan zijn de Nederlandse regels voor de erfbelasting van toepassing. Woont u dus in het buitenland, dan moet u in Nederland aangifte erfbelasting doen. Deze regels gelden ook voor een overledene die minder dan tien jaar geleden is geëmigreerd.

Let op, de regels kunnen per land verschillen. Er zijn internationale verdragen opgesteld om een dubbele belastingheffing te voorkomen. Daarnaast is het van belang welk erfrecht van toepassing is. De erflater kan in bepaalde gevallen een andere rechtskeuze hebben gemaakt in het testament.

Voor meer informatie over een erfgenaam die in het buitenland woont, zie de Belastingdienst.

Ik ontvang een erfenis uit het buitenland. Moet ik belasting betalen?

Ook hier geldt dat het recht van toepassing is waar de erflater zijn of haar gewone verblijfplaats had. Als de erflater in een land woonde waar geen erfbelasting wordt geheven, dan hoeven de erfgenamen geen erfbelasting te betalen. Ook niet in Nederland.

De Belastingdienst in Nederland wil voorkomen dat mensen in het zicht van hun erfenis snel gaan emigreren ten voordele van hun erfgenamen. Bijvoorbeeld naar een land waar geen of minder erfbelasting wordt geheven. Daarom maak de Belastingdienst gebruik van het termijn van 10 jaar. Als de erflater, aantoonbaar, langer dan 10 jaar in het buitenland heeft gewoond hoeft er in Nederland geen aangifte erfbelasting te worden gedaan. Is het korter dan 10 jaar? Dan moet er wel aangifte in Nederland worden gedaan.

De Belastingdienst heeft de regels omtrent een erfenis uit het buitenland op haar site beschreven.

Hulp bij aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting kan een lastig traject zijn. Wilt u dit liever uit handen geven? Wij kunnen u daarbij helpen! Zonder bezoek aan de notaris. Het is mogelijk om via onze zustersite Vaarwel.nl uw aangifte erfbelasting te regelen.

Aangifte erfbelasting € 489,-

  • 100% online
  • Wij doen al het werk
Wij zijn een dienst van vaarwel.nl