Erfbelasting

Hoe zit het met erfbelasting? Moet u altijd erfbelasting betalen, of zijn er vrijstellingen? Wie moet de aangifte doen en wat zijn dan de tarieven?