Kennisbank

De afwikkeling van een nalatenschap in 5 stappen

Afwikkeling van de nalatenschap

Uw familielid overlijdt. U moet van alles regelen en er komt veel op u af. Hoe gaat de afwikkeling van een nalatenschap in zijn werk? Lees het hier in 5 eenvoudige stappen.

Wat is een nalatenschap?

afwikkeling

Wat is een nalatenschap eigenlijk? Een nalatenschap, ook wel erfenis genoemd, zijn de schulden en bezittingen die de overledene achterlaat. Deze erfenis moet verdeeld worden onder de erfgenamen. Hier gelden de regels van het erfrecht. De afwikkeling van een nalatenschap verloopt via vijf stappen.

De 5 stappen om een erfenis af te handelen. De afwikkeling van een nalatenschap is een formele zaak. Volg de stappen en vraag bij twijfel altijd om advies.

 1. Wie zijn de erfgenamen?

  Wie erft er nu eigenlijk van de overledene? Dat is de vraag die als eerste gesteld moet worden. Om vast te kunnen stellen wie de erfgenamen zijn, moet u allereerst nagaan of de overledene een testament had opgemaakt. Dit controleert u bij het Centraal Testamentenregister. Is er een testament, dan zal daaruit al vaak af te leiden zijn wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament opgemaakt is, wijst de wet aan wie de erfgenamen zijn. Dan geldt het versterferfrecht.
  In ons kennisbankartikel ‘hoe weet ik wie de erfgenamen zijn’ kunt u hier meer over lezen.

 2. Aanvaarden van de nalatenschap

  Als blijkt dat u erfgenaam bent, kunt u bepalen wat u met de nalatenschap wilt doen. U bent nooit verplicht om een nalatenschap te aanvaarden. De wet biedt de mogelijkheid een nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Als u de erfenis verwerpt ontvangt u niets uit de nalatenschap, geen bezittingen en ook geen schulden.  
  Lees hier meer over de verschillende keuzes die u kunt maken, en wat de gevolgen van een bepaalde keus zijn.

 3. Verklaring van erfrecht aanvragen

  Indien het nodig is kunnen de erfgenamen bij een notaris een verklaring van erfrecht opvragen. De verklaring van erfrecht vermeldt wie de erfgenamen zijn en of er een executeur of gevolmachtigde is. Het is niet gezegd dat u altijd een verklaring van erfrecht nodig heeft.
  Wij hebben ook een overzicht van de stappen die u doorloopt, vanaf het moment dat u de online aanvraag bij ons start tot aan de verklaring van erfrecht. Hierin leggen wij uit hoe wij een verklaring van erfrecht opstellen.

 4. Eventuele vereffening van de nalatenschap

  Soms moet een nalatenschap vereffend worden. Bijvoorbeeld als er minderjarige erfgenamen betrokken zijn of de nalatenschap is door één of meer erfgenamen beneficiair aanvaard. Vereffening betekent dat alle bezittingen en schulden van de nalatenschap in kaart worden gebracht. Er wordt een boedelbeschrijving gemaakt. Hierna moeten bepaalde goederen worden verkocht, zodat de schuldeisers betaald worden. Dat betalen moet in een door de wet bepaalde volgorde. Is er dan een overschot dan zal dat aan de erfgenamen ter beschikking worden gesteld. Het is belangrijk dat de regels met betrekking tot de vereffening juist worden opgevolgd om te voorkomen dat u alsnog zuiver erfgenaam wordt. In ons kennisbankartikel over beneficiaire aanvaarding hebben wij uitgeschreven hoe de vereffeningsprocedure in zijn werk gaat, u kunt hier meer over de vereffeningsprocedure lezen.

 5. Afwikkeling en verdeling nalatenschap

  Tot slot vindt de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap plaats onder de erfgenamen. De verdeling vindt plaats volgens het testament of – als er geen testament is – volgens de wet. Dat verdelen kan alleen plaatsvinden als alle erfgenamen het met elkaar eens zijn. Het kan voorkomen dat een erfgenaam niet wil meewerken of erfgenamen er onderling niet uitkomen. In dit soort situaties zal de rechter uitkomst moeten bieden.
  Als er een executeur met afwikkelingsbewind is benoemd, zorgt de executeur voor de afwikkeling en verdeling. De erfgenamen kunnen de executeur vragen hoe de executeur de erfenis heeft berekend.