Erfenis

Een erfenis, wat is het precies. Bent u altijd verplicht om een erfenis te aanvaarden? Wat als de erfenis uit schulden bestaat, of als er ruzie in de familie blijkt te zijn. Hoe gaat u dan daar mee om? In verschillende berichten leggen wij het uit.

Erfgenaam woont in het buitenland

Erfgenaam woont in het buitenland Eén of meerdere erfgenamen wonen in het buitenland. Ook in dat geval kunt u een verklaring van erfrecht bij ons aanvragen. Het legaliseren vindt plaats via een videoverbinding. De buitenlandse erfgenaam hoeft dus niet naar Nederland te komen en kan het vanuit huis regelen. Net als de erfgenamen in Nederland. […]

Erfdelen vastleggen

Erfdelen vastleggen Eén van de ouders overlijdt. De langstlevende partner en kinderen zijn erfgenaam. Er is geen testament opgesteld. De hele erfenis gaat naar de langstlevende partner en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ouder. Dat is de wettelijke verdeling. Het kan nog jaren duren voordat de langstlevende ouder overlijdt. Hoe weet u […]

Wat gebeurt er als de overledene schulden had?

Schuld bij overlijden Wanneer iemand overlijdt gaan zijn of haar bezittingen én schulden naar de erfgenamen. Dit gebeurt volgens het testament of, wanneer dit niet aanwezig is, volgens de wettelijke verdeling. Afhankelijk van hoe u de erfenis aanvaardt, wordt u wel of niet aansprakelijk gesteld voor de schulden van de overledene. Schuld bij zuivere aanvaarding […]

Samenwonende partner is geen erfgenaam

Samenwonende partner Samenwonende partners zijn niet automatisch elkaars erfgenaam. Dat is alleen het geval als ze zouden trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Een andere oplossing is om een testament op te stellen. In het testament benoemen jullie elkaar dan tot erfgenaam. Het kan zijn dat jullie een gezamenlijke woning hebben, en alleen de woning […]

Langstlevende ouder overleden, wie zijn de erfgenamen?

Langstlevende ouder overlijdt De langstlevende ouder overlijdt. Eerst wordt het erfdeel van de eerst overleden ouder uitgekeerd aan de kinderen. Dat is een schuld van de erfenis. Hetgeen wat overblijft is de erfenis van de langstlevende ouder. Deze wordt daarna verdeeld over de kinderen. Als de langstlevende de erfdelen al had vastgelegd is het eenvoudig […]

In de familie is er ruzie over de erfenis. Wat nu?

Familieruzie Een familieruzie is nooit prettig. Wanneer daar een overlijden en het verdelen van de erfenis bijkomt, kunnen emoties soms hoog oplopen. Bij ruzie om de erfenis kan het verdelen van de erfenis een langer en ingewikkeld proces worden. Wat kunt u het beste doen? In de familie is ruzie over de erfenis, wat nu? […]

Erven van schoonouders

Erven van schoonouders U bent geen erfgenaam van uw schoonouders, ook niet als uw partner al is overleden. Een weduwe of weduwnaar is geen familie en kan de plaats van de overleden partner niet innemen. De erfgenamen van uw schoonouders zijn de partner en diens kinderen. Voorbeeld: uw schoonvader overlijdt. Zijn erfgenamen zijn dan uw […]

Erfgenaam spoorloos, wat nu?

Erfgenaam spoorloos Met een van de erfgenamen heeft uw familie al jaren geen contact en u weet niet waar u deze erfgenaam tegenwoordig kunt bereiken. De erfgenaam is spoorloos verdwenen. Hoe kunt u dan een verklaring van erfrecht opstellen en de afwikkeling nalatenschap regelen? Indien er geen contact is met een van de erfgenamen of […]

Het erven van een woning

Het erven van een woning In de nalatenschap van de overledene kan een woning zitten. Het lijkt financieel aantrekkelijk: een koopwoning erven. Maar als u een huis erft dan komt hier veel bij kijken. U moet bijvoorbeeld erfbelasting betalen over het huis, terwijl deze (nog) niet is verkocht. Daarnaast moet het huis op naam van […]

Wat is beneficiair aanvaarden en hoe werkt het?

Beneficiair aanvaarden Wanneer u erfgenaam bent in een nalatenschap, heeft u de keuze om deze nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden. Aanvaarden kan op twee manieren: zuivere aanvaarding en beneficiaire aanvaarding. Bij zuiver aanvaarden erft u de volledige nalatenschap, inclusief eventuele schulden. Beneficiaire aanvaarding is een veiligere maar ook gecompliceerdere keuze. Het verschil tussen de […]

VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl