Wij zijn een dienst van vaarwel.nl

Erfenis

Een erfenis, wat is het precies. Bent u altijd verplicht om een erfenis te aanvaarden? Wat als de erfenis uit schulden bestaat, of als er ruzie in de familie blijkt te zijn. Hoe gaat u dan daar mee om? In verschillende berichten leggen wij het uit.

Het erven van een woning

Het erven van een woning In de nalatenschap van de overledene kan een woning zitten. Het lijkt financieel aantrekkelijk: een koopwoning erven. Maar als u een huis erft dan komt hier veel bij kijken. U moet bijvoorbeeld erfbelasting betalen over het huis, terwijl deze (nog) niet is verkocht. Daarnaast moet het huis op naam van […]

Hoe werkt een erfenis verwerpen?

Erfenis verwerpen Wanneer u erfgenaam bent, kunt u de erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen. Als u kiest voor verwerping van de erfenis, dan ontvangt u niets uit de nalatenschap. U doet afstand van de nalatenschap. U kunt geen aanspraak maken op persoonlijke spullen, maar u wordt ook niet aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden. U bent […]

Erfgenaam woont in het buitenland

Erfgenaam woont in het buitenland Eén of meerdere erfgenamen wonen in het buitenland. Ook in dat geval kunt u een verklaring van erfrecht bij ons aanvragen. Het legaliseren vindt plaats via een videoverbinding. De buitenlandse erfgenaam hoeft dus niet naar Nederland te komen en kan het vanuit huis regelen. Net als de erfgenamen in Nederland. […]

De afwikkeling van een nalatenschap in 5 stappen

Afwikkeling van de nalatenschap Uw familielid overlijdt. U moet van alles regelen en er komt veel op u af. Hoe gaat de afwikkeling van een nalatenschap in zijn werk? Lees het hier in 5 eenvoudige stappen. Wat is een nalatenschap? Wat is een nalatenschap eigenlijk? Een nalatenschap, ook wel erfenis genoemd, zijn de schulden en […]

Ik ben erfgenaam. Wat moet ik nu doen?

Een erfenis ontvangen, wat moet ik doen? Wanneer iemand overlijdt laat deze persoon een erfenis achter. Deze erfenis kan bestaan uit bezittingen en schulden. De erfenis wordt verdeeld volgens de wettelijke verdeling of het testament van de overledene. U bent tot erfgenaam benoemd en staat op het punt om de nalatenschap te erven. Hiervoor moet […]

Hoe weet ik wie de erfgenamen zijn?

Wie is erfgenaam? Wanneer iemand overlijdt, gaan de schulden en bezittingen van de overledene over op de erfgenamen. Wie dat zijn, hangt af van enkele omstandigheden. Eerst moet u achterhalen of er een testament is. Zo niet, dan geldt de wettelijke verdeling. Dat is een vaste volgorde. Heeft de erflater een mondelinge toezegging gedaan tijdens […]

Wat is beneficiair aanvaarden en hoe werkt het?

Beneficiair aanvaarden Wanneer u erfgenaam bent in een nalatenschap, heeft u de keuze om deze nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden. Aanvaarden kan op twee manieren: zuivere aanvaarding en beneficiaire aanvaarding. Bij zuiver aanvaarden erft u de volledige nalatenschap, inclusief eventuele schulden. Beneficiaire aanvaarding is een veiligere maar ook gecompliceerdere keuze. Het verschil tussen de […]

Erfdelen vastleggen

Erfdelen vastleggen Eén van de ouders overlijdt. De langstlevende partner en kinderen zijn erfgenaam. Er is geen testament opgesteld. De hele erfenis gaat naar de langstlevende partner en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ouder. Dat is de wettelijke verdeling. Het kan nog jaren duren voordat de langstlevende ouder overlijdt. Hoe weet u […]

Wat gebeurt er als de overledene schulden had?

Schuld bij overlijden Wanneer iemand overlijdt gaan zijn of haar bezittingen én schulden naar de erfgenamen. Dit gebeurt volgens het testament of, wanneer dit niet aanwezig is, volgens de wettelijke verdeling. Afhankelijk van hoe u de erfenis aanvaardt, wordt u wel of niet aansprakelijk gesteld voor de schulden van de overledene. Schuld bij zuivere aanvaarding […]

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl