Samenwonende partner is geen erfgenaam

Ik woon samen met mijn partner. Zijn wij elkaars erfgenaam?

Nee, als u samenwoont bent u niet automatisch erfgenaam van elkaar. Daarvoor heeft u een testament nodig.

Samenwonende partner

samenwonende

Samenwonende partners zijn niet automatisch elkaars erfgenaam. Dat is alleen het geval als ze zouden trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Een andere oplossing is om een testament op te stellen. In het testament benoemen jullie elkaar dan tot erfgenaam.

Het kan zijn dat jullie een gezamenlijke woning hebben, en alleen de woning aan de langstlevende partner wil achterlaten. Dat kan dan met een notarieel samenlevingscontract. In dit samenlevingscontract moet dan een verblijvingsbeding zijn opgenomen. Een verblijvingsbeding is een bepaling waarin staat dat bij overlijden van een van de partners, de gezamenlijke woning naar de andere partner gaat. De langstlevende partner krijgt dan het vruchtgebruik over de woning.

Let op, na het overlijden moet er een akte van vruchtgebruik worden opgesteld bij de notaris. De notaris schrijft deze akte in bij het Kadaster. Na het overlijden van de langstlevende partner gaat de woning naar de erfgenamen, bijvoorbeeld de kinderen.

Via een testament kunt u de samenwonende partner ook tot erfgenaam benoemen en de woning aan de langstlevende partner nalaten.

Voorbeeld

David en Tamar wonen samen en hebben geen kinderen. Kort geleden hebben zij samen een huis gekocht. De notaris adviseerde hen toen zij de woning kochten om een samenlevingscontract en/of testament te maken. Hieraan waren zij nog niet toegekomen door de drukte van de verhuizing. Toen sloeg het noodlot toe: David kwam plotseling te overlijden en Tamar bleef alleen achter. De bank blokkeerde de betaalrekening van David. Tevens vroeg de bank om een verklaring van erfrecht om de hypotheek alleen op naam van Tamar te kunnen zetten.

Hiervoor kwam Tamar bij een notaris terecht. Daar bleek dat David en Tamar geen samenlevingscontract hadden gemaakt en dat David ook geen testament had gemaakt. Tamar was daardoor geen erfgename. Volgens de wet zijn dit de ouders, broer en zus van David. De notaris kan dus ook alleen maar voor hen een verklaring van erfrecht opmaken en zij erven de helft van het huis van David en Tamar. Voorts erven zij ook alle privé goederen van David plus de helft van de gemeenschappelijke goederen. Tamar heeft dus nergens recht op en moet nu om de tafel met de familie van David om de zaken te regelen.

Oplossing

Als David en Tamar destijds een samenlevingscontract en/of testamenten hadden gemaakt, dan had dit probleem zich niet voorgedaan en was Tamar erfgename van David geweest. De notaris had dan een verklaring van erfrecht voor Tamar op kunnen stellen, zodat zij eenvoudig alles zou kunnen regelen.