Wij zijn een dienst van vaarwel.nl

Erfgenaam woont in het buitenland

Een van de erfgenamen woont in het buitenland. Kunnen we dan een verklaring van erfrecht aanvragen?

Ja, ook als er erfgenamen in het buitenland wonen kunnen wij een verklaring van erfrecht opstellen.

Erfgenaam woont in het buitenland

buitenland

Eén of meerdere erfgenamen wonen in het buitenland. Ook in dat geval kunt u een verklaring van erfrecht bij ons aanvragen. Het legaliseren vindt plaats via een videoverbinding. De buitenlandse erfgenaam hoeft dus niet naar Nederland te komen en kan het vanuit huis regelen. Net als de erfgenamen in Nederland.

Welk recht is van toepassing?

Voor de verdeling van de erfenis is het recht van toepassing van het land waar de erflater woonde. Dus niet het land waar de erfgenamen wonen.

Voor de Nederlandse Belastingdienst is ook bepalend waar de overledene woonde. Dus als een inwoner van Nederland komt te overlijden dan zijn de Nederlandse regels voor de erfbelasting van toepassing. Tenzij de erflater een testament had opgesteld waarin iets anders is bepaald.

Erfbelasting? Erfenis uit Nederland ontvangen

De situatie is dus dat de overledene in Nederland woont en de erfgenaam in het buitenland woont. Bijvoorbeeld uw ouders wonen in Nederland en u woont in Amerika. Ja, u moet erfbelasting betalen in Nederland. Dus als een inwoner van Nederland komt te overlijden dan zijn de Nederlandse regels voor de erfbelasting van toepassing. Wonen is daar waar u daadwerkelijk ingeschreven staat.

Deze regels zijn ook van toepassing als de overledene minder dan tien jaar geleden is geëmigreerd. Ook dan gelden de Nederlandse belastingregels.

Per land andere regels

Let wel op! Sommige landen kennen andere regels. Zo betaalt u in Frankrijk belasting als het onroerend goed uit de erfenis in Frankrijk ligt, ook al is de eigenaar Nederlander. Er zijn internationale verdragen opgesteld om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Naast de vraag over in welk land u belasting betaalt, is er ook de vraag welk erfrecht van toepassing is. Dat zijn verschillende zaken, wie is erfgenaam en waar betaalt u belasting. Als een Nederlander overlijdt dan is Nederlands erfrecht van toepassing, tenzij in een testament een andere rechtskeuze is gemaakt.

In sommige gevallen heeft u een Europese verklaring van erfrecht nodig. Deze kunt u in heel Europa gebruiken. Deze aanvullende akte bieden wij binnen onze online dienstverlening niet aan.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl