Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Waarom direct inschrijven bij het Kadaster?

Waarom zou ik een verklaring van erfrecht direct inschrijven in het Kadaster?

Een verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster is handig. Het is noodzakelijk om de woning te kunnen verkopen. Ook is het nodig om belastingaanslagen en dergelijke op de juiste naam te krijgen. Het is het beste om het direct te doen als de verklaring is opgesteld.

Inschrijving bij het Kadaster kent vele voordelen!

Als iemand komt te overlijden, dan krijgen de erfgenamen de bezittingen (en schulden) van de nalatenschap. Indien tot de nalatenschap een woning of stuk grond behoort, dan is het verstandig om de verklaring van erfrecht direct in te laten schrijven bij het Kadaster.

kadaster

Het Kadaster zet de eigendommen dan op naam van de erfgenamen. Iedereen die het Kadaster raadpleegt kan zo zien wie de eigenaar is. Het register neemt hierbij de gegevens over uit de verklaring van erfrecht en vermeldt ook ieders aandeel in het onroerend goed.

Verkoop van de woning en energielabel

Bij verkoop van de woning moet de woning op naam van de erfgenamen staan. Als de woning nog (deels) op naam van de overledene staat, kan deze niet verkocht worden. Er zal dan eerst een verklaring van erfrecht moeten worden opgesteld en ingeschreven bij het Kadaster. Regel je dit direct bij het aanvragen van de verklaring van erfrecht, dan scheelt dit dus tijd en geld.

Bij overdracht van de woning dient u voorts een energielabel te verstrekken. Dit kan lastig zijn, omdat u deze op naam van de overledene niet meer kunt aanvragen en ook niet op uw eigen naam. Het is dan handig om de verklaring van erfrecht in te laten schrijven bij het Kadaster, zodat u vervolgens onder uw eigen naam een energielabel kunt aanvragen. Had u dat direct gedaan, dan had u nu geen tijdverlies.

Samengevat: als er onroerend goed in de nalatenschap zit, moet er altijd een verklaring van erfrecht worden opgesteld. Anders komt het onroerend goed niet op naam van de erfgenamen te staan en kunnen zij er niet over beschikken.

Aanslagen WOZ-belasting en het waterschap

Verder zorgt de wijziging van de tenaamstelling ervoor dat de aanslagen van bijvoorbeeld gemeenten en het waterschap op naam van de juiste persoon worden gesteld. De gemeenten baseren de tenaamstelling van hun aanslag WOZ-belasting namelijk op de gegevens van het Kadaster. Eén januari van ieder jaar geldt hiervoor als peildatum. Het waterschap doet hetzelfde bij het opleggen van de aanslag waterschapslasten.

De ervaring leert dat het voor de nabestaanden pijnlijk kan zijn in een volgend belastingjaar opnieuw belastingaanslagen te ontvangen die (mede) op naam van de overledene staan. Telefonische klachten bij de gemeente of het waterschap zijn dan zinloos. Zij kunnen immers niet de tenaamstelling van de woning wijzigen bij het Kadaster. Het gevolg is dat in het daaropvolgend jaar opnieuw een aanslag (mede) op naam van de overledene in de bus valt. Om die reden kan het wenselijk zijn de tenaamstelling zo snel mogelijk te wijzigen.

Hypotheekrecht

In veel gevallen is een woning ook met een hypotheekrecht belast. Veelal zijn echtgenoten samen een geldlening aangegaan voor de aankoop van een woning of een verbouwing daarvan. Als één van beiden overlijdt en de langstlevende de lening wil ‘omzetten’, eist de bank doorgaans dat ook de tenaamstelling van de woning na overlijden bij het Kadaster wordt gewijzigd. Voor de nieuwe geldlening kan immers alleen nog maar de langstlevende (al dan niet samen met de erfgenamen van de overledene) een hypotheekrecht verstrekken. Uit de registers van het Kadaster moet dan kenbaar zijn wie eigenaar is en dus bevoegd om het hypotheekrecht te vestigen.

Diverse redenen dus om de voor u opgemaakte verklaring van erfrecht te laten inschrijven.

Kosten inschrijving

Het Kadaster rekent geen kosten voor de inschrijving van een verklaring van erfrecht. Het is natuurlijk wel werk voor de notaris om de akte in te schrijven. Hiervoor hebben wij een vast tarief. Het tarief voor inschrijven Kadaster vindt u op de tarievenpagina.

Ik heb al een verklaring van erfrecht, wat nu?

U heeft al een verklaring van erfrecht laten opstellen, maar deze is niet ingeschreven bij het Kadaster. Ook dan kunnen wij u helpen! Wij hebben namelijk ook de mogelijkheid om een eerder opgestelde verklaring van erfrecht in te schrijven bij het Kadaster. Het maakt daarbij niet uit dat de akte door een andere notaris is opgesteld.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl