Wij zijn een dienst van vaarwel.nl

Verklaring van Erfrecht

U kunt de verklaring van erfrecht online bij ons aanvragen. Hiervoor hoeft u niet naar de notaris. Maar wat is zo’n verklaring van erfrecht eigenlijk, en wanneer heeft u het nodig? Hier lees u alles over de verklaring van erfrecht.

Wat is een volmacht?

Bevoegdheden Met een (boedel)volmacht geeft u een ander de bevoegdheid om namens u te handelen. De volmacht zorgt ervoor dat de gevolmachtigde zelfstandig kan handelen namens de erfgenamen en overal alleen voor kan tekenen. De gevolmachtigde kan één van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander. Het voordeel van de volmacht is dat de nalatenschap […]

Het erven van een woning

Het erven van een woning In de nalatenschap van de overledene kan een woning zitten. Het lijkt financieel aantrekkelijk: een koopwoning erven. Maar als u een huis erft dan komt hier veel bij kijken. U moet bijvoorbeeld erfbelasting betalen over het huis, terwijl deze (nog) niet is verkocht. Daarnaast moet het huis op naam van […]

Waarom direct inschrijven bij het Kadaster?

Inschrijving bij het Kadaster kent vele voordelen! Als iemand komt te overlijden, dan krijgen de erfgenamen de bezittingen (en schulden) van de nalatenschap. Indien tot de nalatenschap een woning of stuk grond behoort, dan is het verstandig om de verklaring van erfrecht direct in te laten schrijven bij het Kadaster. Het Kadaster zet de eigendommen dan op […]

Erfgenaam woont in het buitenland

Erfgenaam woont in het buitenland Eén of meerdere erfgenamen wonen in het buitenland. Ook in dat geval kunt u een verklaring van erfrecht bij ons aanvragen. Het legaliseren vindt plaats via een videoverbinding. De buitenlandse erfgenaam hoeft dus niet naar Nederland te komen en kan het vanuit huis regelen. Net als de erfgenamen in Nederland. […]

Is een verklaring van erfrecht nodig?

Wanneer een verklaring van erfrecht? Met een verklaring van erfrecht, ook wel akte van erfrecht genoemd, kunnen de erfgenamen hun recht op de nalatenschap aantonen. Na een overlijden kan er in verschillende situaties, en door verschillende instanties, om een verklaring van erfrecht worden gevraagd. U hoeft dus niet na ieder overlijden verplicht een verklaring van […]

Wat betekent dit? De 11 belangrijkste begrippen uitgelegd

Juridische begrippen Wanneer u een verklaring van erfrecht aanvraagt of informatie hierover opzoekt, zult u een aantal belangrijke begrippen tegenkomen. In dit artikel zetten wij de belangrijkste begrippen voor u op een rij. Verklaring van Erfrecht Een verklaring van erfrecht is een notariële akte. Hierin staat wie is overleden, of er een testament is opgesteld […]

Wat is een verklaring van erfrecht?

Wat is een verklaring van erfrecht? Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin is opgenomen of de overledene persoon een testament heeft gemaakt en wie de erfgenamen van de overledene zijn. Ook staat erin wie van de erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. De erfgenamen kunnen zo hun recht op […]

Welke gegevens gaat de notaris opvragen en controleren?

Aanvraagprocedure voor Verklaringvanerfrecht.nl Om een verklaring van erfrecht te kunnen opstellen zal de notaris verschillende gegevens moeten opvragen. Via Verklaringvanerfrecht.nl hebben wij een systeem opgesteld waardoor het mogelijk is om de meeste informatie online op te vragen. U vult eerst zelf een aantal vragen in. Dan hebben wij de meeste informatie al binnen. Met die […]

In 10 stappen uw verklaring van erfrecht

Stappenplan U heeft een verklaring van erfrecht nodig en bent benieuwd wat hierbij komt kijken? Hieronder leest u een overzicht van de stappen die u doorloopt. Dat begint met het moment dat u de online aanvraag start of een offerte aanvraagt. Dat eindigt met de werkzaamheden van de notaris en het ontvangen van de verklaring van erfrecht. Uw verklaring […]

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl