Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Wat is een Europese verklaring van erfrecht?

Wat is een Europese verklaring van erfrecht?

Een Europese verklaring van erfrecht is een verklaring die u in heel Europa kunt gebruiken. In deze verklaring staat ook wie de erfgenamen zijn. In sommige gevallen is een Nederlandse verklaring van erfrecht onvoldoende en dan moet u een Europese aanvragen.

Wat is een Europese verklaring van erfrecht?

europese verklaring

In een aantal gevallen kunt u een Europese verklaring van erfrecht nodig hebben. Bijvoorbeeld als de overledene in Nederland woonde en een woning en een bankrekening in het buitenland had. In dat geval kan de Europese verklaring van erfrecht zowel in Nederland als in het buitenland worden gebruikt, onder andere voor het toegang krijgen tot buitenlandse bankrekening van de overledene, de tenaamstelling van deze rekening wijzigen en een (vakantie)woning op naam te krijgen. De Europese verklaring van erfrecht wordt net als de ‘gewone’ verklaring van erfrecht gebruikt om bewijs te leveren van de rechten van alle erfgenamen.

Wie kan de verklaring aanvragen?

Deze kan worden aangevraagd door de erfgenamen of door bijvoorbeeld een executeur. Iedere belanghebbende kan in beginsel de verklaring opvragen.

Hoe gaat een aanvraag voor zo’n verklaring in zijn werk?

Eerst zal moeten worden vastgesteld of de Nederlandse notaris wel bevoegd is om de Europese verklaring van erfrecht af te geven. De notaris moet namelijk ook toegang hebben tot register in andere landen om de controles uit te kunnen voeren.

Het opstellen van zo’n verklaring is wel meer werk dan het opstellen van een Nederlandse verklaring van erfrecht. Er moet namelijk meer onderzocht worden en registers in het buitenland worden geraadpleegd. De kosten kunnen daarom behoorlijk oplopen.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een Europese verklaring van erfrecht liggen over het algemeen een stuk hoger dan de kosten van een ‘gewone’ verklaring van erfrecht en de afgifte daarvan neemt over het algemeen meer tijd in beslag. Vraag daarom altijd eerst een offerte aan bij de notaris voordat u de opdracht geeft. Zo bent u van tevoren op de hoogte van het tarief.

Vertalen van een Nederlandse verklaring

In verschillende situaties kan het nodig zijn om een apostille aan te vragen. Wanneer bijvoorbeeld uit het onderzoek voor de verklaring van erfrecht blijkt dat er buitenlandse erfgenamen zijn, moet de verklaring van erfrecht worden vertaald. Dat is alleen het geval als die erfgenamen geen Nederlands spreken.

Je kunt ook de vertaalde verklaring van erfrecht gebruiken als alternatief voor die landen waar geen Europese verklaring van erfrecht opgesteld kan worden. Bijvoorbeeld als je de verklaring nodig hebt in een land als Turkije of Marokko.

Apostille op de vertaling

Een apostille is een vereenvoudigde legalisatie in de vorm van een verklaring van de rechtbank. Daarin wordt bevestigd dat een bepaalde persoon het betreffende document in een bepaalde hoedanigheid (bijvoorbeeld als beëdigd vertaler of notaris) heeft ondertekend.

De apostille wordt erkend door de landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag
(Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents). Er treden nog steeds nieuwe landen toe tot dit verdrag. Door deze landen worden verder geen formaliteiten vereist ter legalisatie van een akte of vertaling. Apostilles kunnen in het Nederlands, Engels en Duits worden opgesteld.

Hoe vraag ik een apostille aan?

De manier waarop u een apostille aanvraagt, verschilt per rechtbank. Ga daarom eerst na waar u de apostille voor de verklaring van erfrecht wilt opvragen. In de meeste gevallen kunt u de apostille zowel persoonlijk als schriftelijk (per post) aanvragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van uw rechtbank.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl