Kennisbank

Wat is een Europese verklaring van erfrecht?

Wat is een Europese verklaring van erfrecht?

Een Europese verklaring van erfrecht is een verklaring die u in heel Europa kunt gebruiken. In deze verklaring staat ook wie de erfgenamen zijn. In sommige gevallen is een Nederlandse verklaring van erfrecht onvoldoende en dan moet u een Europese aanvragen.

Wat is een Europese verklaring van erfrecht?

europese verklaring

In een aantal gevallen kunt u een Europese verklaring van erfrecht nodig hebben. Bijvoorbeeld als de overledene in Nederland woonde en een woning en een bankrekening in het buitenland had. In dat geval kan de Europese verklaring van erfrecht zowel in Nederland als in het buitenland worden gebruikt, onder andere voor het toegang krijgen tot buitenlandse bankrekening van de overledene, de tenaamstelling van deze rekening wijzigen en een (vakantie)woning op naam te krijgen. De Europese verklaring van erfrecht wordt net als de ‘gewone’ verklaring van erfrecht gebruikt om bewijs te leveren van de rechten van alle erfgenamen.

Wie kan de verklaring aanvragen?

Deze kan worden aangevraagd door de erfgenamen of door bijvoorbeeld een executeur. Iedere belanghebbende kan in beginsel de verklaring opvragen.

Hoe gaat een aanvraag voor zo’n verklaring in zijn werk?

Eerst zal moeten worden vastgesteld of de Nederlandse notaris wel bevoegd is om de Europese verklaring van erfrecht af te geven. De notaris moet namelijk ook toegang hebben tot register in andere landen om de controles uit te kunnen voeren.

Het opstellen van zo’n verklaring is wel meer werk dan het opstellen van een Nederlandse verklaring van erfrecht. Er moet namelijk meer onderzocht worden en registers in het buitenland worden geraadpleegd. De kosten kunnen daarom behoorlijk oplopen.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een Europese verklaring van erfrecht liggen over het algemeen een stuk hoger dan de kosten van een ‘gewone’ verklaring van erfrecht en de afgifte daarvan neemt over het algemeen meer tijd in beslag. Vraag daarom altijd eerst een offerte aan bij de notaris voordat u de opdracht geeft. Zo bent u van tevoren op de hoogte van het tarief.

VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl