Kennisbank

Wat is een volmacht?

Bevoegdheid van een volmacht

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid om namens u te handelen. Een volmacht zorgt er voordat dat de gevolmachtigde zelfstandig kan handelen namens de erfgenamen en overal alleen voor kan tekenen. De gevolmachtigde kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander.

Waarom een volmacht laten opmaken?

Als er meerdere erfgenamen zijn kan het lastig zijn om de nalatenschap af te wikkelen. Voor de afwikkeling is immers elke erfgenaam nodig en dat betekent dat voor iedere handeling een handtekening nodig is van elke erfgenaam.
In de praktijk is het dan ook verstandig om een of twee personen aan te wijzen die de nalatenschap afwikkelen. Dit kunnen zij gezamenlijk doen maar u kunt ook bepalen dat zij dit zowel samen als ieder afzonderlijk van hen kunnen doen.
Deze personen krijgen dan een zogenaamde (boedel)volmacht. Een (boedel)volmacht is een schriftelijke verklaring waarin de erfgenamen aangeven dat ze een persoon (of meer personen) aanwijzen om de nalatenschap af te wikkelen. Deze volmacht wordt in de praktijk meestal door de notaris opgemaakt.

U neemt geen volmacht op, wat zijn de consequenties?

Als u niet kiest voor een volmacht, dan moet u met alle erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap afwikkelen. Als voorbeeld: moet er een betaling worden gedaan van de bankrekening van de overledene of moet de rekening worden opgeheven dan is de handtekening nodig van alle erfgenamen.

Nog meer vragen?

Wij kunnen u begeleiden bij telefonische aanvragen.

Bel mij terug