Kennisbank

In 10 stappen uw verklaring van erfrecht

stappen

Stappenplan

U heeft een verklaring van erfrecht nodig en bent benieuwd wat hierbij komt kijken? Hieronder leest u een overzicht van de stappen die u doorloopt. Dat begint met het moment dat u de online aanvraag start of een offerte aanvraagt. Dat eindigt met de werkzaamheden van de notaris en het ontvangen van de verklaring van erfrecht.

Uw verklaring van erfrecht in 10 stappen

In enkele stappen maakt u een verklaring van erfrecht. Lees hier wat u kunt verwachten.

 1. Online aanvraag verklaring van erfrecht

  Via onze website kunt u heel eenvoudig opdracht geven of eventueel een offerte aanvragen voor een verklaring van erfrecht. Naast uw contactgegevens geeft u ons informatie over de nalatenschap. Zoals wie de overledene is, wat uw relatie tot de overledene is en hoeveel erfgenamen er zijn. Wij vragen ook of er een testament is en onroerend goed.

 2. Controle door ons

  De gegevens die u aangeleverd heeft controleren wij. Mochten er nog zaken missen dan krijgt u daarvan bericht. Gaf u direct opdracht dan ontving u een opdrachtbevestiging met de exacte kosten.
  Vroeg u eerst een offerte? Dan ontvangt u van ons een offerte waarbij alle kosten zijn weergegeven die wij in rekening brengen. Zo weet u exact waar u aan toe bent.
  Wij werken met vaste tarieven.

 3. Gegevens voor de aanvraag aanleveren

  Wij gaan aan de slag met uw aanvraag. Soms moet u nu nog iets aanleveren, zoals bijvoorbeeld een scan van een testament. Wij zullen u dan exact vragen welk document wij nodig hebben. Wij hebben online in het Centraal Testamentenregister (CTR) opgezocht welke documenten daar geregistreerd staan.

 4. Gegevens overledene en erfgenaam opvragen

  Afhankelijk van de situatie gaan we bij de gemeente gegevens opvragen van de overledene. Daar staat bijvoorbeeld welke kinderen iemand heeft gekregen. We controleren de gegevens van de erfgenamen in de daarvoor bestemde registers. We checken of niemand onder bewind of curatele staat. Meestal kunnen wij al deze gegevens online opvragen. Dat gaat een stuk sneller.

 5. Versturen aanvaardingen

  Nadat alle bovenstaande gegevens zijn gecontroleerd gaan we aan de erfgenamen de verklaringen van aanvaarding van de nalatenschap mailen. Zij geven aan of zij de erfenis zuiver willen aanvaarden. Zo ja, dan ontvangen zij hierna een bericht om dit formeel te bevestigen. Dat kan 100% online, of op andere manieren.
  Wilt u toch anders aanvaarden dan kunt u contact met ons opnemen, zodat wij dit met u kunnen bespreken.

 6. Controle van alle binnengekomen stukken

  Nadat wij alle verklaringen en de inlichtingen van de gemeente hebben ontvangen controleren we of dit allemaal klopt. Als er een testament is zal deze worden beoordeeld. We lopen alle stappen nog een keer na.

 7. Verklaring van erfrecht maken

  Aan de hand van alle verzamelde en gecontroleerde gegeven maken we de concept verklaring van erfrecht op die door onze notaris gecontroleerd wordt.

 8. Betalen

  Nu alles klaar staat ontvangt u een betaalverzoek. Daarin staat een betaallink waarmee u direct kunt betalen. Is de betaling binnen dan gaat het dossier naar het bakje “te passeren”. De notaris krijgt hier melding van zodat de akte zo snel mogelijk gepasseerd kan worden.

 9. Afgeven verklaring van erfrecht

  Onze notaris gaat de verklaring van erfrecht ondertekenen en afgeven. Dit is een notariële akte die bij de notaris in de kluis gaat na ondertekening. Het origineel blijft bij de notaris.
  Als u heeft aangegeven dat de verklaring ook bij het Kadaster moet worden ingeschreven dan zorgt de notaris daar ook voor.

 10. Ontvangst verklaring van erfrecht

  Van de verklaring van erfrecht gaat de notaris een afschrift afgeven. U ontvangt die per mail van ons. Dit afschrift geldt nu als uw verklaring van erfrecht en kunt u gebruiken wanneer u dit nodig heeft. U kunt deze digitale verklaring van erfrecht opsturen naar bijvoorbeeld de bank of verzekeringsmaatschappij. En naar de andere erfgenamen.

VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl