Wij zijn een dienst van vaarwel.nl

Erfdelen vastleggen

Moet ik de erfdelen van mijn kinderen vastleggen?

Het is niet verplicht, maar het voorkomt achteraf wel problemen. Zo is bij het eerste overlijden al duidelijk hoe hoog de vordering is. Dit kan uiteindelijk belastingvoordelen opleveren.

Erfdelen vastleggen

erfdelen

Eén van de ouders overlijdt. De langstlevende partner en kinderen zijn erfgenaam. Er is geen testament opgesteld. De hele erfenis gaat naar de langstlevende partner en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ouder. Dat is de wettelijke verdeling. Het kan nog jaren duren voordat de langstlevende ouder overlijdt. Hoe weet u dan hoe groot het erfdeel is bij overlijden van de langstlevende ouder?

Bij het overlijden van de eerste ouder is het van belang om de hoogte van de erfdelen vast te leggen. Dat kan in een eenvoudige berekening. U zet op een rij wat de bezittingen zijn en wat de schulden zijn. Deze verdeelt u vervolgens over de langstlevende ouder en de kinderen. De hoogte van deze vordering legt u vast. Zo is na een aantal jaar ook nog duidelijk hoe hoog het erfdeel was. U kunt hier eventueel ook nog een rente-bepaling aan toevoegen.

Erfbelasting

Dit is ook van belang voor de erfbelasting. Over de vordering is meestal al erfbelasting betaald door de langstlevende ouder. Dat hoeft dan niet nog een keer. Daarnaast kan er rente worden gerekend over het erfdeel. Dit is een schuld van de nalatenschap, en betaalt u ook geen erfbelasting over.

Voorbeeld

Deze week kwam er een telefoontje binnen van een moeder die een vraag had over uitkering van de erfdelen uit de nalatenschap van haar partner, aan haar kinderen. De vader is meer dan 20 jaar geleden overleden. Moeder gaat nu de woning verkopen en de huidige financiële adviseur stelde voor de erfdelen van vader nu uit te keren. Helaas hebben moeder en de kinderen destijds niet gereageerd op de brieven van de notaris om de erfdelen van de kinderen ‘op papier’ vast te leggen. Bij een goede vastlegging destijds had nu misschien wel de gehele koopsom ‘gratis’ naar de kinderen kunnen gaan. Waarmee wordt bedoeld zonder betaling van schenkbelasting.

Op dit moment is er geen enkel bewijs van het verschuldigd zijn van de vaderlijke erfdelen. De notaris moet nu aan tafel met moeder en de kinderen om andere manieren te zoeken om het vermogen zo voordelig mogelijk van moeder naar de kinderen over te hevelen.

Let wel op, vaak wordt het eerder uitbetalen van het kindsdeel door de Belastingdienst gezien als een schenking. Daar moet u dan schenkbelasting over betalen. Dat is omdat het eerder uitbetalen een onverplichte handeling is.

Oplossing

Het direct na overlijden op papier vastleggen van de erfdelen van de kinderen, met een eventuele rente bepaling, in een (notariële) akte. Dat kan later voor (belasting)voordelen zorgen.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl