Kennisbank

Hoe werkt een erfenis verwerpen?

Wanneer u erfgenaam bent, kunt u de erfenis aanvaarden of verwerpen. Als u kiest voor verwerping van de erfenis, ook wel afstand doen van de erfenis genoemd, dan krijgt u niets uit de nalatenschap, ook geen persoonlijke spullen, maar u wordt ook niet aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden. U bent niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap en mag zich op geen enkele wijze daarmee bemoeien, omdat u met terugwerkende kracht tot de dag van het overlijden geen erfgenaam meer bent.

Wanneer u een erfenis verwerpt heeft u niet alleen geen recht meer op het geld van de overledene, maar doet u ook afstand van andere bezittingen. Wanneer u toch spullen of geld van de overledene meeneemt of gebruikt, kunt u niet meer verwerpen en is de erfenis automatisch zuiver aanvaard. In het geval van schulden erft u deze nu ook mee.

Gevolgen van erfenis verwerpen in het kort

Bij het verwerpen van de nalatenschap zijn dit de belangrijkste gevolgen in het kort:

  • U verliest het recht op alle bezittingen en schulden van uw erfenis;
  • Wanneer u alsnog een bezitting van de nalatenschap opeist, dan kunt u niet meer verwerpen en is de erfenis automatisch zuiver aanvaard, inclusief eventuele schulden.
  • Uw erfenis wordt verdeeld over de overige erfgenamen.

Redenen om een erfenis te verwerpen

Meestal wordt een erfenis verworpen wanneer er sprake is van een hoge schuld van de overledene. Door de erfenis te verwerpen kunt u niet aansprakelijk worden gesteld voor deze schulden. Maar er zijn meer redenen om een erfenis te verwerpen. Soms is er sprake van een slechte of geen band tussen de overledene en de erfgenaam. Ook dan heeft u de mogelijkheid om afstand van de nalatenschap te doen.

Binnen welke termijn kunt u de erfenis verwerpen?

Na overlijden kunt u binnen een termijn van minimaal 3 maanden beslissen of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. In deze tijd kunt u in kaart brengen of de overledene schulden had, wat de nalatenschap en de waarde hiervan is en meer. Na 3 maanden kunnen schuldeisers of erfgenamen om een termijn vragen waarbinnen u uw keuze doorgeeft.

Hoe kunt u de erfenis verwerpen?

Als u besluit de erfenis te verwerpen moet u een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank. U kunt een erfenis in principe zonder notaris verwerpen, maar een notaris kan u helpen met het opstellen van het juiste formulier. Nadat u de schriftelijke verklaring heeft afgelegd, krijgt u binnen enkele weken bericht dat u de erfenis heeft verworpen. Dit heet een akte van nalatenschap.

Kunt u de erfenis verwerpen voor overlijden?

Nee, u kunt pas afstand doen van de erfenis na het overlijden van de erflater. Omdat u na het overlijden altijd in de gelegenheid wordt gesteld om een keuze te maken, is dit ook niet noodzakelijk.

Erfenis verwerpen tot welke graad?

Wanneer u afstand van de erfenis doet, gaat de erfenis over op de andere erfgenamen volgens het testament of bij wet volgens de 4 parentelen. U kunt dus niet voor meerdere erfgenamen afstand van de erfenis doen. Wanneer u kinderen heeft, betekent dit dat uw kinderen na u erven. Houdt er dus rekening mee dat zij dan een eventuele schuld erven, tenzij zij vervolgens ook afstand doen van de erfenis.

Wat als iedereen de erfenis verwerpt?

Bij schulden of bijvoorbeeld een familieruzie, kan het voorkomen dat alle erfgenamen de erfenis verwerpen. Wat gebeurt er dan met de erfenis? Wanneer er een testament is zal er worden gekeken wat in het testament staat opgenomen over wat er dan met de nalatenschap moet gebeuren. Als er geen testament is dan wikkelt het Rijksvastgoedbedrijf onbeheerde nalatenschappen af namens de overheid.

Zuiver of beneficiair aanvaarden
Naast het verwerpen van de erfenis, kunt u ook kiezen voor zuiver of beneficiair aanvaarden. Een overzicht van de verschillen tussen beneficiair of zuiver aanvaarden en de erfenis verwerpen leest u in dit kennisbankartikel.

Nog meer vragen?

Wij kunnen u begeleiden bij telefonische aanvragen.

Bel mij terug