Wij zijn een dienst van vaarwel.nl

Langstlevende ouder overleden, wie zijn de erfgenamen?

De langstlevende ouder is overleden, wie zijn de erfgenamen?

Als er geen testament is zijn de kinderen de erfgenamen. Zij kunnen een verklaring van erfrecht aanvragen.

Langstlevende ouder overlijdt

ouder

De langstlevende ouder overlijdt. Eerst wordt het erfdeel van de eerst overleden ouder uitgekeerd aan de kinderen. Dat is een schuld van de erfenis. Hetgeen wat overblijft is de erfenis van de langstlevende ouder. Deze wordt daarna verdeeld over de kinderen. Als de langstlevende de erfdelen al had vastgelegd is het eenvoudig om de vordering te berekenen. Over het erfdeel van de eerst overleden ouder is meestal al erfbelasting betaald. Dat hoeft niet nog een keer bij het overlijden van de langstlevende.

Voorbeeld

Een alleenstaande vrouw komt te overlijden. Haar echtgenoot is tien jaar geleden overleden. Zij heeft geen testament gemaakt en heeft twee meerderjarige kinderen. De situatie is eigenlijk heel simpel, de kinderen van mevrouw zijn de erfgenamen.

In een testament kan zijn vastgelegd dat de langstlevende het erfdeel van de kinderen eerder mag uitbetalen. Dat mag de langstlevende dan doen onder de voorwaarden die in het testament staan genoemd. Bij het overlijden van de langstlevende hoeft er dan geen erfdeel van de eerst overleden ouder uitbetaald te worden, dat is dan al geregeld.

Inmiddels zijn de kinderen bij de bank geweest en deze heeft aangeven dat er een verklaring van erfrecht nodig is om de banktegoeden te verdelen en de bankrekening op te heffen. In de verklaring van erfrecht komt te staan wie de erfgenamen van de overledene zijn. Bij de langstlevende kunnen dat andere erfgenamen zijn dan bij de eerst overledene.

Oplossing

De verklaring van erfrecht wordt digitaal aangevraagd door de kinderen. Met de verklaring van erfrecht kunnen zij naar de bank en toegang krijgen tot de bankrekening.

Het kan zijn dat de ouders ook nog samen een woning hadden. Na het overlijden van vader is er geen verklaring van erfrecht opgesteld en is de woning op naam van vader en moeder blijven staan. Om de woning op naam van de kinderen te krijgen moeten de kinderen twee verklaringen van erfrecht opvragen. Deze moeten beide worden ingeschreven bij het Kadaster zodat de woning op hun naam kan komen te staan.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl