Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Wat gebeurt er als de overledene schulden had?

De erflater heeft schulden, moet ik die betalen?

Als u de erfenis aanvaardt, ontvangt u de bezittingen maar bent u ook aansprakelijk voor de eventuele schulden. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, moet u de schulden uit uw privévermogen betalen.

Schuld bij overlijden

Wanneer iemand overlijdt gaan zijn of haar bezittingen én schulden naar de erfgenamen. Dit gebeurt volgens het testament of, wanneer dit niet aanwezig is, volgens de wettelijke verdeling. Afhankelijk van hoe u de erfenis aanvaardt, wordt u wel of niet aansprakelijk gesteld voor de schulden van de overledene.

Schuld bij zuivere aanvaarding van de nalatenschap

schulden

Als u als erfgenaam de erfenis zuiver aanvaardt, bent u altijd met uw eigen vermogen aansprakelijk. Als blijkt dat er een schuld in de nalatenschap zit, bent u daar ook voor aansprakelijk.

Wet bescherming erfgenamen per 1 september 2016

Als erfgenaam kunt u maar één keer kiezen of u de erfenis zuiver aanvaardt, beneficiair aanvaardt of verwerpt. Heeft u de erfenis aanvaard en blijkt achteraf dat de overledene meer schulden had dan verwacht, dan kunt u niet op uw keuze terugkomen. De nieuwe wet, per 1 september 2016, kent één uitzondering. De erfgenaam kan de rechter vragen of hij/zij de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden als de overledene schulden had die niet uit de administratie blijken. Zodat de erfgenaam de schuld niet uit eigen zak hoeft te betalen. Dit worden ook wel ‘onverwachte schulden’ genoemd. Dit is geregeld in artikel 4:194a van het Burgerlijk Wetboek.

Schuld bij beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap

U heeft ook de mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden. U bent dan alleen aansprakelijk voor schulden voor zover deze kunnen worden voldaan uit de bezittingen die tot de nalatenschap behoren. Het is daarvoor noodzakelijk een verklaring van beneficiaire aanvaarding af te (laten) leggen bij de griffie van de rechtbank. Blijft er een schuld over? Dan kan de schuldeiser die niet opeisen bij de erfgenaam die beneficiair heeft aanvaard. Zij zijn dus niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden die overblijven.

Schuld bij verwerping van de nalatenschap

Als u de nalatenschap heeft verworpen bent u niet aansprakelijk voor de schulden. Let wel op, u ontvangt ook geen bezittingen. Als u wel iets ontvangt uit de nalatenschap, wordt u geacht de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard.

Over welke schulden hebben we het eigenlijk?

Alle verplichtingen die bestaan op het moment van overlijden zullen door de erfgenamen moeten worden voldaan, als zij zuiver aanvaarden. Het gaat hier onder andere over belastingschulden, schadeclaims, leningen die moeten worden terugbetaald en bijvoorbeeld openstaande energienota’s.

Schulden overledene opvragen

Om erachter te komen of de overledene (grote) schulden had, kunt u een uittreksel van het Bureau Krediet Registratie (BKR) opvragen bij de bank van de overledene. De bank zal u vragen om een verklaring van erfrecht, alvorens u inzicht in deze gegevens te bieden.

Laat u goed voorlichten!

Het is van groot belang om eerst goed na te denken en u voor te laten lichten voordat u besluit een nalatenschap te aanvaarden. Zeker als u vermoed dat er een schuld in de nalatenschap zit.

Voorbeeld I:
Een onverwachte nalatenschap, wie droomt er niet van? Er ligt een brief op de deurmat van een notariskantoor (of van een erfgenaam) en u krijgt te horen dat er een ver familielid is overleden en dat u één van de erfgenamen bent. Toch is het verstandig niet te snel toe te happen, u eerst goed te beraden voordat u een besluit neemt over de nalatenschap. Het lijkt zo ideaal, maar u kende de overledene niet dus u kende ook zijn inkomsten- en uitgavenpatroon niet. Vraag daarom eerst informatie op bij de notaris of de erfgenaam, zodat u inzicht krijgt in de nalatenschap.

schulden

Voorbeeld II:
Een addertje onder het gras. Stel dat een ondernemer overlijdt. Het kan zijn dat de ondernemer jarenlang op grote voet leefde en daarmee de buitenwereld liet geloven dat hij zeer vermogend was terwijl er binnen het bedrijf grote schulden bestaan. Of dat zijn vermogen voor het grootste gedeelte uit aandelen bestaat. Mochten de aandelen na zijn overlijden plotseling in waarde dalen, dan zit er dus minder in de nalatenschap dan u in eerste instantie had gedacht. Voorts kan het ook nog zo zijn dat er een belastingaanslag komt of er schadeclaims blijken te zijn. Laat u daarom vooraf eerst goed voorlichten welke risico’s er aan het ‘zomaar’ aanvaarden van een nalatenschap zijn verbonden.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl