Kennisbank

De afwikkeling van een nalatenschap in 5 stappen

Uw familielid overlijdt. U moet van alles regelen en er komt veel op u af. Hoe gaat de afwikkeling van een nalatenschap in zijn werk?

Wat is een nalatenschap?

afwikkeling

Wat is een nalatenschap eigenlijk? Een nalatenschap, ook wel erfenis genoemd, zijn de schulden en bezittingen die de overledene achterlaat. Deze erfenis moet verdeeld onder de erfgenamen. Hier gelden de regels van het erfrecht. De afwikkeling van een nalatenschap verloopt via vijf stappen.

De 5 stappen om een erfenis af te handelen. De afwikkeling van een nalatenschap is een formele zaak. Houd je aan de stappen en vraag bij twijfel advies.

 1. Wie zijn de erfgenamen

  Wie erft er nu eigenlijk van de overledene? Dat is de vraag die als eerste gesteld moet worden. Om vast te kunnen stellen wie de erfgenamen zijn, moet u allereerst moeten nagaan of de overledene een testament had opgemaakt. Dit controleert u bij het Centraal Testamenten Register. Is er een testament, dan zal daaruit al vaak af te leiden zijn wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament opgemaakt is, wijst de wet aan wie de erfgenamen zijn.
  In ons kennisbankartikel ‘hoe weet ik wie de erfgenamen zijn’ kunt u hier meer over lezen.

 2. Aanvaarden van de nalatenschap

  Als blijkt dat u erfgenaam bent, kunt u bepalen wat u met de nalatenschap wilt doen. U bent nooit verplicht om een nalatenschap te aanvaarden. De wet biedt de mogelijkheid een nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. In dit kennisbankartikel’ kunt u meer lezen over de opties die u heeft.

 3. Verklaring van erfrecht aanvragen

  Een notaris stelt als het nodig is een verklaring van erfrecht op. De verklaring van erfrecht vermeldt wie de erfgenamen zijn en of er een executeur of gevolmachtigde is. Het is niet gezegd dat u altijd een verklaring van erfrecht nodig heeft.
  Wij hebben ook een overzicht van de stappen die u doorloopt, vanaf het moment dat u de online aanvraag bij ons start tot aan de verklaring van erfrecht.

 4. Eventuele vereffening van de nalatenschap

  Soms moet een nalatenschap vereffend worden. Dat bijvoorbeeld indien er minderjarige erfgenamen betrokken zijn of de nalatenschap is door één of meer erfgenamen beneficiair aanvaard. Vereffening betekent dat alle bezittingen en schulden van de nalatenschap in kaart worden gebracht. Hierna moeten bepaalde goederen worden verkocht, zodat dat schuldeisers betaald worden. Dat betalen moet in een door de wet bepaalde volgorde. Is er dan een overschot dan zal dat aan de erfgenamen ter beschikking worden gesteld. Het is belangrijk dat de regels met betrekking tot de vereffening juist worden opgevolgd om te voorkomen dat u alsnog zuiver erfgenaam wordt. In ons kennisbankartikel ‘wat moet u doen na beneficiaire aanvaarding?’ kunt u meer over de vereffeningsprocedure lezen.

 5. Verdelen nalatenschap

  Tot slot verdeelt u de nalatenschap onder de erfgenamen. De verdeling vindt plaats volgens het testament of – als er geen testament is – volgens de wet. Dat verdelen kan alleen plaatsvinden als alle erfgenamen het met elkaar eens zijn. Het kan voorkomen dat een erfgenaam niet wil meewerken of erfgenamen er onderling niet uitkomen. In dit soort situaties zal de rechter uitkomst moeten bieden. In ons kennisbankartikel ‘in de familie is er ruzie over de erfenis wat nu?’ kunt lezen wat u in zo’n situatie kunt doen.

Nog meer vragen?

Wij kunnen u begeleiden bij telefonische aanvragen.

Bel mij terug