Kennisbank

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

U heeft een verklaring van erfrecht nodig als bijvoorbeeld de bank of een verzekeringsmaatschappij erom vraagt. Met de verklaring kunt u aantonen wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is om te handelen.

Wanneer een verklaring van erfrecht?

wanneer

Met een verklaring van erfrecht, ook wel akte van erfrecht genoemd, kunnen de erfgenamen hun recht op de nalatenschap aantonen. Na een overlijden kan er in verschillende situaties, en door verschillende instanties, om een verklaring van erfrecht worden gevraagd.

Waarvoor heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Vaak is een verklaring van erfrecht nodig voor:

  • Toegang krijgen tot rekeningen bij de bank van de overledene;
  • Belastingteruggave ten name van de overledene;
  • Het uitkeren van een levensverzekering;
  • Verkoop van een woning van de overledene;
  • Verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen en andere financiële instellingen.

Een verklaring van erfrecht nodig voor de bank

Na een overlijden zult u dit moeten melden bij de bank. Banken hebben het recht om de bankrekeningen van de overledene te blokkeren, omdat zij eerst willen weten aan wie de bankrekeningen mogen worden vrijgegeven. U heeft dan dus geen toegang (meer) tot deze rekeningen. Om als erfgenaam toegang te krijgen tot de bankrekeningen, heeft u in veel gevallen een verklaring van erfrecht nodig. Hiermee toont u aan dat u erfgenaam bent en dat u over het geld van de overledene mag beschikken.

In het geval van meerdere bankrekeningen bij verschillende banken heeft u overigens maar één verklaring van erfrecht nodig. U kunt met deze eenmalige verklaring bij alle banken en overige instanties aantonen dat u erfgenaam over de nalatenschap bent.

Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Als er bijvoorbeeld een klein tegoed op de bankrekening staat heeft de bank geen verklaring van erfrecht nodig om dit tegoed uit te kunnen keren. Het is altijd verstandig om vooraf te informeren bij de diverse instanties of een verklaring van erfrecht nodig is in dit concrete geval. Sinds begin 2012 eisen banken geen verklaring van erfrecht meer als er aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  2. De overledene niet bij testament heeft beschikt; en
  3. Er staat niet meer dan € 100.000,- op de bankrekening van de overledene.

In plaats van het opmaken van een verklaring van erfrecht tekent de langstlevende dan een verklaring dat de bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het vrijgeven van de bankrekeningen. 

Let op: Hiermee wordt de langstlevende aansprakelijk, ook voor eventuele schulden van de overledene.

De overledene had geen testament, heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Zonder testament bepaalt de wet wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u gehuwd bent, erft op grond van de wet de langstlevende partner samen met de kinderen. De wettelijke verdeling is dan van toepassing. Is er geen langstlevende echtgenoot of kinderen dan erven andere familieleden. In de eerste plaats: ouders, (half)broers, (half)zussen of eventuele kinderen van voor-overleden (half)broers of (half)zussen. Indien dit niet het geval is komen verdere familieleden aan bod.

De overledene had wel een testament, heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

In de meeste gevallen heeft u een verklaring van erfrecht nodig indien de overledene een testament heeft gemaakt. Als erfgenaam moet u aan kunnen tonen dat u bevoegd bent om te mogen optreden. De juridische taal in een testament is niet altijd gemakkelijk, daarom wordt de juridische uitleg daarvan aan een notaris overgelaten.

Voor veel mensen is dit onbevredigend. Die denken, ik heb hier een testament en dan is toch duidelijk wie de erfgenamen zijn. Helaas is het vaak niet zo eenvoudig. Het beoordelen van een testament kan behoorlijk juridisch zijn. Banken willen hier hun vingers niet aan branden en sturen de erfgenamen dus naar de notaris.

VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl