Erfgenaam spoorloos, wat nu?

Situatie

Met een van de erfgenamen heeft uw familie al jaren geen contact en u weet niet waar u deze erfgenaam tegenwoordig kunt bereiken. Hoe kunt u dan een verklaring van erfrecht opstellen en de afwikkeling nalatenschap regelen?

Indien er geen contact is met een van de erfgenamen of een erfgenaam is spoorloos verdwenen, dan kan de notaris een erfgenamenonderzoek instellen. Echter kan de notaris dit alleen in Nederland doen, omdat notarissen alleen toegang hebben tot de Nederlandse registers. Indien een erfgenaam is vertrokken naar het buitenland kan de notaris de gegevens dus helaas niet achterhalen.

Oplossing

Een oplossing kan zijn dat u als erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaardt waardoor alle erfgenamen, dus ook de spoorloze erfgenaam, vereffenaars zijn. De kantonrechter kan dan bepalen dat alleen de bekende erfgenamen gezamenlijk vereffenaars zijn, zodat er toch tot een afwikkeling van de nalatenschap gekomen kan worden.

Dit had overigens voorkomen kunnen worden als de overledene een testament gemaakt had waarin de spoorloze erfgenaam werd onterfd. De familie hoeft dan niet op deze persoon te wachten, waardoor de afwikkeling van de nalatenschap geen vertraging oploopt. Eventueel zou de spoorloze erfgenaam een bedrag in contanten toegekend kunnen worden dat afgezonderd wordt door de overige erfgenamen, voor het geval dat de spoorloze erfgenaam later opduikt. Met deze oplossing komt de spoorloze erfgenaam niets tekort, maar hoeft de familie ook niet op hem te wachten.

Bereken wat voor u de kosten zijn voor een verklaring van erfrecht

De meest eenvoudige manier om een verklaring van erfrecht aan te vragen. Doorgaans veel goedkoper dan de plaatselijke notaris.

stuur e-mail

Heeft u een vraag?

Voor vragen kunt u bij ons via
het contactformulier terecht.

Stuur e-mail