Erfgenaam spoorloos, wat nu?

Wij kunnen de erfgenaam niet vinden, wat nu?

U kunt de erfenis niet afronden zolang u niet alle erfgenamen hebt bereikt. Kunt u een erfgenaam echt niet vinden, dan kunt u naar de rechtbank. Die wijst dan een vereffenaar aan, die de erfenis wel kan afronden.

Erfgenaam spoorloos

spoorloos

Met een van de erfgenamen heeft uw familie al jaren geen contact en u weet niet waar u deze erfgenaam tegenwoordig kunt bereiken. De erfgenaam is spoorloos verdwenen. Hoe kunt u dan een verklaring van erfrecht opstellen en de afwikkeling nalatenschap regelen?

Indien er geen contact is met een van de erfgenamen of een erfgenaam is spoorloos verdwenen, dan kan de notaris een erfgenamenonderzoek instellen. De notaris zoekt dan uit wie de erfgenamen zijn en kan hun adres achterhalen. Echter kan de notaris dit alleen in Nederland doen, omdat notarissen alleen toegang hebben tot de Nederlandse registers. Indien een erfgenaam is vertrokken naar het buitenland kan de notaris de gegevens dus helaas niet achterhalen.

Vereffenaar of bewindvoerder

Een oplossing kan zijn dat u als erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaardt. Hierdoor worden alle erfgenamen, dus ook de erfgenaam die spoorloos is, vereffenaars. De kantonrechter kan dan bepalen dat alleen de bekende erfgenamen gezamenlijk vereffenaars zijn, zodat er toch tot een afwikkeling van de nalatenschap gekomen kan worden. Er kan ook één vereffenaar worden benoemd.

Indien de erfgenaam een kind van de overledene is en spoorloos is, kan deze nog aanspraak maken op de legitieme portie. Ook in dit geval kunnen de erfgenamen een bedrag aan de kant zetten voor het kind. In het geval deze erfgenaam toch nog opduikt, kan hij/zij aanspraak maken op het erfdeel.

Naast een vereffenaar kan ook een bewindvoerder worden aangewezen. Deze bewindvoerder treedt dan op namens de onvindbare erfgenaam.

Dit had overigens voorkomen kunnen worden als de overledene een testament gemaakt had waarin de erfgenaam werd onterfd. De familie hoeft dan niet op deze persoon te wachten, waardoor de afwikkeling van de nalatenschap geen vertraging oploopt. Eventueel zou de erfgenaam die spoorloos is een bedrag in contanten toegekend kunnen worden dat afgezonderd wordt door de overige erfgenamen, voor het geval dat de spoorloze erfgenaam later opduikt. Met deze oplossing komt de erfgenaam niets tekort, maar hoeft de familie ook niet op hem te wachten.

Echt onvindbare erfgenaam

Als de erfgenaam na een bepaalde periode nog steeds niet verschijnt, dan kunt u de rechter om een verklaring van vermoedelijk overlijden vragen. In dat geval wordt het erfdeel verdeeld onder de andere, wel bekende, erfgenamen.

En andersom, hoe weet ik of ik een erfenis ontvang van een onbekend familielid?

Wat als ik geen contact meer heb met mijn familie, en één van hen overlijdt? Hoe weet ik of ik erfgenaam ben?

Via een databank kunt u opzoeken of er een erfenis op u staat te wachten. Dat kan via de consignatiekas. Hier kunt u (gratis) uitzoeken of u nog een erfenis ontvangt en hoe hoog dit bedrag ongeveer is. Let wel op, dit kan alleen als de erfgenamen uw erfdeel daar hebben gestort. Als zij zelf een bedrag apart houden op een aparte rekening, staat het niet in de consignatiekas. U zult dan contact moeten opnemen met de andere erfgenamen.

Als u in de consignatiekas op zoek gaat naar een erfenis, staat daar niet het bedrag. De consignatiekas werkt met 3 categorieën: “minder dan €50,-“, “€50,- tot en met €200,-” of “meer dan €200,-“. Als u het precieze bedrag wilt weten moet u een verzoek indienen en aantonen dat u erfgenaam bent.

Erfenis naar de Staat

Als er helemaal geen erfgenamen bekend zijn, dan gaat de erfenis uiteindelijk naar de Staat. De erfenissen worden beheerd door het Rijksvastgoedbedrijf. Dit geldt alleen voor de bezittingen. Eventuele schulden gaan niet over naar de Staat.

VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl