Kind onterfd, wat nu?

Hoe handel ik een erfenis af met een onterfd kind?

Een onterfd kind is geen erfgenaam meer. Dat kind komt dus ook niet in de verklaring van erfrecht te staan. Het kind kan wel aanspraak maken op de legitieme portie.

Onterfd wat is dat?

De term onterfd gebruik je alleen bij kinderen. Alleen kinderen hebben namelijk een wettelijk erfrecht dat zij af kunnen dwingen. In de praktijk kan iemand ook zijn partner onterven. het verschil is dat je een kind nadrukkelijk moet onterven in een testament. Alle anderen kun je onterven door positief te bepalen wie wel jouw erfgenamen zijn.

Als ik niet wil dat mijn broer mijn erfgenaam is, dan bepaald ik in een testament (positief dus) dat mijn buurvrouw mijn erfgenaam is.

Als ik niet wil dat mijn kind mijn erfgenaam is, dan moet ik dat kind nadrukkelijk onterven.

Kort over de legitieme portie

Een kind heeft al jaren geen contact met de ouders en destijds hebben de ouders het kind onterfd in hun testament. Twee jaar geleden is de moeder overleden en vorig jaar is de vader overleden. Hoewel de term onterving wel formeel bestaat, kunnen kinderen nooit echt ‘volledig’ onterfd worden.

Kinderen hebben nog wel recht op een legitieme portie. In dit geval heeft het kind recht op de helft van het bedrag dat het kind wettelijk zou erven, maar dit ontvangt hij niet automatisch. Het kind moet de legitieme portie opeisen.

Kind onterfd, wat nu?

onterfd

Eerst moet u zeker weten dat het kind is onterfd. Een kind onterven kan alleen via een testament. Zeggen dat iemand onterfd is, een mailtje waarin het staat, een papiertje waarop dit is geschreven of een videoboodschap is onvoldoende.

De erflater moet dit in een testament hebben opgesteld, wat door de notaris is opgesteld en gepasseerd.

Er moet dus eerst gecontroleerd worden of er een testament is opgesteld. Dat kan bij het Centraal Testamentenregister (CTR). U kunt online een verzoek indienen om dit op te vragen. Als er een testament is, ontvangt u informatie over wanneer het testament is opgesteld en bij welke notaris.

Bij die notaris kunt u een kopie (afschrift) van het testament opvragen. In het testament moet dan uitdrukkelijk staan dat het kind onterfd is. Is dat niet het geval? Dan is het kind nog erfgenaam.

Aanspraak maken op legitieme portie

Binnen vijf jaar na het overlijden moet het kind een beroep doen op de legitieme portie en dit kenbaar maken aan de erfgenamen, de executeur en/of de notaris. Het kind kan dat het best via een aangetekende brief doen, zodat het kind kan aantonen dat op tijd een beroep is gedaan op de legitieme portie.

Degene die de erfenis afhandelt zal de legitieme portie moeten berekenen en uitkeren aan het kind. Het onterfde kind kan vragen hoe hoog de erfenis is en hoe de legitieme portie is berekend.

Het kind is niet verplicht om de legitieme portie op te eisen. Het kind kan het ook verwerpen. De overige erfgenamen kunnen hier een schriftelijke bevestiging van vragen. Zo kunnen zij de erfenis afhandelen en weten zij dat ze geen rekening hoeven te houden met de legitieme portie.

Verklaring van erfrecht

Het onterfde kind wordt niet opgenomen in de verklaring van erfrecht. Door de onterving is het kind geen erfgenaam meer. In de verklaring van erfrecht komt alleen te staan wie wel erfgenaam is.

Het kan zijn dat de kinderen van het onterfde kind wel tot erfgenaam zijn benoemd. Die komen dan wel in de verklaring te staan.