Pim ontvangt een erfenis. Wat moet hij nu doen?

Situatie

Wanneer iemand overlijdt laat deze persoon een erfenis achter. Deze erfenis kan bestaan uit bezittingen en schulden, en wordt volgens de wettelijke verdeling of het testament van de overledene toebedeeld aan de erfgenamen.

Pim is tot erfgenaam benoemd en staat op het punt om de nalatenschap om te erven. Hij weet niet wat hij nu allemaal moet regelen.

Oplossing

Hoe wil hij de erfenis aanvaarden?

Allereerst moet Pim bepalen of hij de erfenis wilt aanvaarden. Hij kan de erfenis verwerpen of aanvaarden. Wanneer hij ervoor kiest de erfenis te aanvaarden heeft hij bovendien de keuze tussen zuiver of beneficiair aanvaarden. Dit heeft ermee te maken of Pim aansprakelijk wil zijn voor eventuele schulden van de overledene. Meer over het verschil daarover leest u hier.

Hoeveel erfgenamen zijn er?

Is Pim de enige erfgenaam of zijn er meerdere erfgenamen, zoals een broer of zus? Alle erfgenamen moeten aangeven of zij de erfenis willen aanvaarden of niet. Bij meerdere erfgenamen moet er vervolgens eenheid zijn of de erfenis zuiver of beneficiair wordt aanvaard. Om de afwikkeling van een nalatenschap sneller en gemakkelijker te laten verlopen kan er een volmacht voor Pim of een andere erfgenaam worden ingesteld. Met een volmacht geeft u een ander, bijvoorbeeld één van de erfgenamen, de bevoegdheid om namens u te handelen. Soms is er sprake van familieruzies of erfgenamen die in het buitenland wonen en waar geen contact mee is. Dat maakt de afwikkeling van de nalatenschap ingewikkelder.

Verklaring van erfrecht aanvragen

Na overlijden kunnen verschillende instanties, zoals de bank van de overledene, om een verklaring van erfrecht vragen. Hiermee toont Pim aan dat hij wettelijk erfgenaam is en kan hij bijvoorbeeld beschikken over de bankrekening van de overledene. Een verklaring van erfrecht kunt Pim eenvoudig online aanvragen op Verklaringvanerfrecht.nl. Het is niet noodzakelijk om hiervoor een afspraak bij een plaatselijke notaris te maken.

Wat moet u doen als u een huis erft?

In de nalatenschap van de overledene kan ook een eigen woning een onderdeel zijn. Daar komt veel bij kijken. Zo moet Pim de vaste lasten doorbetalen en moet hij bovendien erfbelasting betalen over de woning, vaak voordat deze is verkocht. Meer over het erven van een woning leest u hier.

Erfbelasting betalen

Als u een erfenis ontvangt, moet u hierover erfbelasting betalen. In bepaalde situaties geldt dit niet. Bijvoorbeeld als de overledene in het buitenland woonde.

Bereken wat voor u de kosten zijn voor een verklaring van erfrecht

De meest eenvoudige manier om een verklaring van erfrecht aan te vragen. Doorgaans veel goedkoper dan de plaatselijke notaris.

stuur e-mail

Heeft u een vraag?

Voor vragen kunt u bij ons via
het contactformulier terecht.

Stuur e-mail